Wijdingen


Ieder jaar vinden er in onze regio wijdingen plaats. Vooral de dierenwijdingen zijn populair. Vaak gaan de wijdingen gepaard met andere volksgebruiken.

Klik op de blokjes hieronder voor meer informatie per traditie.

SintOdradaprocessieTijdens het derde weekend van juli worden in Balen-Scheps aan de Odradakapel paarden gewijd. De Heilige Odrada is beschermheilige van de paarden. De wijding is een onderdeel van de Odradaprocessie. Meer informatie hierover vind je op de pagina Stoeten, ommegangen en processies.

SintHubertusvieringSint Hubertus was de zoon van de hertog van Aquitanië. Hij leidde een luxeleventje en daar hoorde ook de jacht bij. Op Goede Vrijdag van het jaar 683 zag hij tijdens een jachtpartij een groot hert. Samen met zijn honden ging hij er achteraan. Wanneer hij het hert bijna te pakken had, draaide het dier zich om en verscheen er tussen het gewei een lichtend kruis. Het hert sprak en gebood Hubertus om naar Bisschop Lambertus van Maastricht te gaan. Bij hem ging hij in de leer en bekeerde zich later tot een geestelijk leven. Sint Hubertus is de patroonheilige van de jacht.

Sint Hubertus in Hulsen (Balen)

Hulsen is een gehucht van Balen. Ieder jaar vieren ze het feest van hun patroonheilige Sint Hubertus. Dit feest vindt plaats de eerste zondag na 1 november (rond de feestdag van de heilige op 3 november) en wordt georganiseerd door de harmonie van Hulsen.

Elementen van Hubertusviering in Hulsen:

 • Optocht waarin de harmonie, jagers, ruiters en dierenvrienden meelopen
 • Misviering in openlucht met offers van wild en wijding van het Sint-Hubertusbrood
 • Zegening van de dieren, met uitdeling van het Hubertusbrood
 • Verkoop van wild
 • Ambachtenmarkt en paapwedstrijd

ToontjeIeder jaar gaat in Geel-Bel de Sint-Antoniusviering door, ‘Toontje’ in de volksmond.

Sint Antonius Abt

De Heilige Antonius leefde in de 3de eeuw in Egypte. Op jonge leeftijd deed hij afstand van al zijn bezittingen en verkoos het leven als kluizenaar in de woestijn. Hij werd er gekweld door demonen en verleidingen die hij van zich kon afslaan. Al tijdens zijn leven kreeg Antonius volgelingen. Na zijn dood werd hij pas echt populair. Over gans Europa ontstonden vereringen. Antonius stierf op 17 januari 356. Op deze dag vinden we in heel Vlaanderen nog veel Antoniusvieringen, waaronder in Geel-Bel. Hij wordt aanroepen tegen besmettelijke ziekten en als beschermer van vee.

Antonius en zijn varken

In de 11de eeuw ontstaat in Frankrijk de lekenorde van de Sint-Antoniusbroeders, die zich toeleggen op de verpleging van zieken. Als vergoeding voor hun verpleging mogen de ordeleden als enigen hun varkens vrij laten rondlopen in de dorpen. Deze varkens dragen een belletje om hun nek om aan te geven dat zij van de verpleegorde zijn. Op de naamdag van Antonius worden de varkens geslacht en het vlees onder de armen verdeeld. Aan dit gebruik heeft Antonius zijn bekendste attributen te danken: het varken en de bel.

Toontje in Bel

Als beschermer van het vee was Antonius vooral populair bij boerengemeenschappen op het platteland. Het landelijke dorp Bel vormt hierop geen uitzondering. Toontje wordt er traditioneel gevierd op de zondag rond 17 januari. De viering is oud, maar kreeg in de jaren 1970 een nieuwe impuls door pastoor Wuyts. Toontje in Bel bestaat uit volgende onderdelen:

 • Een Sint Antoniusviering in de kerk, met zegening van de varkenskoppen
 • Wijding van paarden, rijtuigen, huisdieren en ook motorfietsen
 • Optocht naar het kerkplein
 • Verkoop van varkenskoppen en andere vleeswaren per opbod…en in Belgische franken (organisatie door de kerkfabriek)
 • De Toontjeswandeling
 • Boterhammen met Kempense kipkap