Kamer voor Heemkunde, Geschiedenis en Familiekunde


mol_adolfreydamslaanIn 1975 werd de Molse Kamer voor Heemkunde, Geschiedenis en Familiekunde opgericht. De Kamer is gehuisvest op de tweede verdieping van ’t Getouw (administratief centrum van Mol). Hier vind je ook het gemeentearchief. De werking van de Kamer en het archief zijn nauw met elkaar verweven. De kamer voor heemkunde helpt het gemeentearchief bij de uitbouw van een documentatiecentrum waar je gegevens voor de studie van de heemkunde kan vinden.

Meer informatie vind je op de webpagina van de Molse Kamer voor Heemkunde.