Subsidie voor samenwerkingsprojecten – deadline 1 maart


k.ERF steunt projecten waarbij verenigingen samenwerken om een collectie, traditie, ambacht, digitaal erfgoed, enz. op een goede manier te bewaren, beschrijven, borgen of aan een publiek te tonen.

Hoe dien je een project in?

  • Contacteer de erfgoedcel via janna@erfgoedcelkerf.be
  • De erfgoedcel overloopt met jou een ‘projectfiche’
  • Vul de projectfiche verder aan
  • Dien de projectfiche ten laatste 1 maart in (per mail of per post)
  • Indien je project wordt goedgekeurd, sluit k.ERF een overeenkomst af met de aanvrager en andere partners in het project.

Meer info en de nodige documenten vind je hier.

Vaartketsers trekken samen aan 1 zeel. Bron: heemkring Dessel.

Oproep subsidies voor samenwerkingsprojecten


Plan jimg_85_20140217093516e een erfgoedproject samen met andere organisaties of verenigingen in de k.ERF-regio?
Is minstens één van die organisaties een erfgoedorganisatie (museum, heemkring, archief)?
Heb je bij dit project nood aan financiële en inhoudelijke steun van erfgoedcel k.ERF?
Goed nieuws! k.ERF kan als partner meestappen in een Samenwerkingsproject.
Je vult hiervoor samen met de erfgoedcel een projectfiche in. Die fiche dien je in op 1 november, 1 maart of 1 juni. Meer…

Erfgoedplannen in 2017? Aarzel dan niet om de erfgoedcel te contacteren.