Van herdenken naar herinneren


In 2018 is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog eindigde. Het is ook 100 jaar geleden dat de herdenking van de Groote Oorlog op gang kwam. Enerzijds bestaan die herdenkingen uit diverse rituelen bij ankerplaatsen als oorlogsmonumenten en oud-strijdersgraven: het leggen van kransen, het spelen van militaire muziek, het dragen van oud-strijdersvlaggen enzoverder. Anderzijds willen we naast deze meer algemene herdenkingen ook oog hebben voor lokale, persoonlijke verhalen. Zij maken de geschiedenis tastbaar, de monumenten leesbaar en zijn het meest geschikt om ons stil te laten staan bij vragen als: wat willen we na 100 jaar Groote Oorlog precies herdenken en herinneren? Welke boodschap geven we door aan volgende generaties? Hoe kunnen de herdenkingsmomenten ons laten reflecteren over vrede?

De lokaal gewortelde oorlogsverhalen werden in onze regio de afgelopen jaren onderzocht en beschreven in het project Kempense Klaprozen (www.kempenseklaprozen.be). Leerlingen uit het middelbaar onderwijs gingen met behulp van de Kempense heemkringen en lokale en nationale archieven op zoek naar de verhalen van de soldaten die vermeld staan op de gemeentelijke oorlogsmonumenten. Deze verhalen kunnen de diverse lokale herdenkingsinitiatieven voeden.

Dat is precies het idee achter het project “Van herdenken naar herinneren: de kracht van lokale verhalen”, dat ondersteund wordt in het kader van het Europees Jaar voor Cultureel Erfgoed 2018. We stimuleren een nieuwe, vredesgezinde herdenkingscultuur die dankbaar kan putten uit de rijke onderzoeksresultaten van het project Kempense Klaprozen en ander lokaal onderzoek naar de Eerste Wereldoorlog dat de voorbije jaren het licht zag. Concreet ondernemen we de volgende acties.

 • We zorgen ervoor dat de oorlogsmonumenten in onze regio zowel fysiek als inhoudelijk leesbaar zijn. Waar nodig worden oorlogsmonumenten en oud-strijdersgraven gereinigd en opgeknapt. De monumenten worden inhoudelijk leesbaar door een directe link (via QR-code) met de databank Kempense Klaprozen.
 • Op initiatief van Herman Sterckx, de bezieler van Kempense Klaprozen, blijft Sint Maria Geel inzetten op educatief historisch onderzoek in het kader van WOI. Een geselecteerde leerlingengroep krijgt de kans om op zoek te gaan in de registratiekaarten van oorlogsvluchtelingen, zowel in het Rijksarchief te Brussel als in de National Archives in Londen.
 • Diverse socio-culturele verenigingen gaan aan de slag met het lokale onderzoek en de lokale oorlogsverhalen en gebruiken deze als inspiratie voor een nieuw herdenkings- of herinneringsinitiatief. De resultaten hiervan vind je in deze programmabrochure!
 • Na afloop van de herdenkingsmomenten maken we een praktische inspiratiebrochure voor een diverse, vredesgezinde, lokaal gewortelde herinneringstraditie. We bundelen goede voorbeelden, lokale verhalen en tips om verenigingen en besturen ook na 2018 de nodige inspiratie te geven om de bescherming van ons oorlogserfgoed te verzekeren en de herdenkingen maatschappelijk relevant te houden.

Maar eerst wensen we jullie een boeiende, beklijvende en betekenisvolle herdenking van de Groote Oorlog. Het gevarieerde aanbod in onze programmabrochure kan je daar zeker mee helpen!

 

Het volledige programma vindt je hier!

Kempense Klaprozen Feest


Op 6 oktober nodigen k.ERF en Erfgoed Noorderkempen iedereen die meewerkt(e) aan het project Kempense Klaprozen uit voor een bedankingsfeestje. Dit feest gaat door in de Casteleer in Kasterlee.

Inschrijven doe je via deze link, of door te mailen naar janna@erfgoedcelkerf.be, of te bellen/berichten naar 0486 91 27 73.

We lanceren die dag ook de vernieuwde, volledig aangevulde website én de infobordjes die aan de oorlogsmonumenten komen te staan en linken naar www.kempenseklaprozen.be.

PROGRAMMA

 • 10 uur – Onthaal met koffie en zoets
 • 10.30 uur – Welkomstwoord
 • 10.40 uur – Terugblik op het project Kempense Klaprozen en het onderzoek
 • 11.15 uur – Lancering vernieuwde, helemaal gevulde website en infobordjes oorlogsmonumenten
 • Aansluitend receptie

Praktisch

 • Datum: zaterdag 6 oktober van 10 uur tot 13 uur
 • Locatie: De Casteleer, Pastorijstraat 38, Kasterlee
 • Voor wie? (oud)-leerlingen, leerkrachten, heemkundigen, team Kempense Klaprozen, archiefmedewerkers, iedereen die een steentje bijdroeg aan Kempense Klaprozen
 • Graag bevestigen dat je aanwezig zult zijn. Inschrijven kan online via deze link, of door te mailen naar janna@erfgoedcelkerf.be, of te bellen/berichten naar 0486 91 27 73.

Herman Sterckx is Ambassadeur Heemkunde Vandaag 2017


Tijdens Heemkunde Actueel, de jaarlijkse studiedag van Heemkunde Vlaanderen, werd voor de vierde keer de titel Ambassadeur Heemkunde Vandaag uitgereikt. De winnaar is Herman Sterckx, een gepassioneerde leerkracht geschiedenis in het Sint-Maria-Instituut van Geel, die via het project Kempense Klaprozen zorgde voor een sterke kruisbestuiving tussen geschiedenisonderwijs en heemkunde.

‘Met de titel van Ambassadeur willen we innovatieve methodes, originele projecten, inspirerende ideeën, maar ook begeesterende figuren of verenigingen uit het heemkundig veld in de kijker plaatsen’, zegt Fons Dierickx, voorzitter van Heemkunde Vlaanderen.

Ervaringsgericht

In zijn project Kempense Klaprozen laat Sterckx leerlingen uit het Technisch Secundair Onderwijs werken met primair bronnenmateriaal, zowel uit lokale heemkundige archieven als uit het archief van het Legermuseum in Brussel. De jury looft Sterckx omdat hij zo niet enkel zijn eigen expertise versterkt, maar ook als intermediair optreedt en leerlingen uit het technisch onderwijs in contact brengt met lokale en bovenlokale historisch bronnen.

‘De jongeren werken hierdoor ervaringsgericht, leren werken als team en dragen verantwoordelijkheid in een participatief project’, zegt Dierickx. ‘Zo stonden de leerlingen niet enkel in voor opzoekingen, maar bijvoorbeeld ook voor het ontwerp van een projectlogo. Sterckx bewijst hiermee dat dergelijke actieve didactiek ook leerlingen uit het technische onderwijs kan warm maken voor lokaal erfgoed. De gevonden informatie werd bovendien ontsloten voor het brede publiek door een aantrekkelijke en goed gestructureerde website en de sociale media.’

Lokaal erfgoed in de 21ste eeuw

‘Daarnaast prijst de jury ook de duurzaamheid van het project. Zo werkten de jongeren ook actief mee aan diverse expo’s in de regio Mol-Geel. Dat dit project een vervolg krijgt via ARCH-hive is eveneens een pluspunt. Sterckx belichaamt in één persoon diverse innovatieve inzichten met betrekking tot lokaal erfgoed: participatieve erfgoededucatie, intersectorale samenwerking, digitalisering en de nieuwste vormen van ontsluiting. Hierdoor groeide het project uit tot een aantrekkelijke voorbeeldmix van heemkunde, onderwijs en digitale ontsluiting en loodst het lokaal erfgoed binnen in de 21ste eeuw.’

Ter gelegenheid van de uitreiking werd ook een promotiefilmpje gemaakt over Herman Sterckx en Kempense Klaprozen.

Bestel voordelig het boek ‘Ik druk u van verre de hand’


RETIE – Op 1 november lanceert Heemkring Zeven Neten met de steun van k.ERF een prachtig geïllustreerd boek over de Eerste Wereldoorlog, ‘Ik druk u van verre de hand’. Het boek vertelt het verhaal van frontsoldaten Jan Gevers en Karel Oostvogels. Auteur Willy Thijs reconstrueerde de verhalen dankzij de brieven van Jan Gevers en het dagboek van Karel Oostvogels, documenten die door de families al die jaren met zorg werden bewaard. In voorverkoop kost het boek 25 euro. Intekenen kan nog tot 20 september 2017.

Alle info vind je in deze Folder 

 • Het boek ‘Ik druk u van verre de hand’ kost in voorverkoop 25 euro. Nadien betaal je 30 euro. Verzenden is mogelijk mits supplement va 10 euro.
 • De voorverkoop loopt tot 20 september.
 • Voorinttekenen kan op rekening BE29 7370 4475 7964 van Retiese Heemkundige Kring ‘Zeven Neten’ vzw met vermelding ‘Boek WOI’ en het aantal exemplaren.
 • Voorintekenaars worden vermeld in het boek; de namenlijst wordt afgesloten op 20 september 2017.
 • Lancering boek: 1 november 2017 in G.C.Den Dries, 15 u.
 • Boek afhalen: op de lancering of iedere vrijdag tussen 10 en 12 uur.
 • Ook te koop bij dagbladhandel De Mus, Sint-Martinusstraat 74, 2470 Retie en bij dagbladhandel Peter, Turnhoutsebaan 21, 2470 Retie.
 • Meer info: zevenneten.be