Grote k.ERF-projecten


Erfgoeddag 2018 | Kiezen voor erfgoed

Op zondag 22 april kun je op 6 locaties het erfgoed van de Kempen ontdekken! Alle activiteiten zijn gratis.
Deze musea doen mee: Jakob Smitsmuseum | Klompenmuseum | Kruiermuseum | Lampenmuseum |  Bakkerijmuseum

In Mol sluit op Erfgoeddag de expo ‘Op velo Bristol’ af. Kom zeker af want we verloten een échte, helemaal opgeknapte Bristol fiets.

Ontdek hier het programma ! Download vanaf 15 maart hier onze programmabrochure en ons kaartje.

Op velo Bristol

In april brengen we samen met vele partners een grote ode aan het Molse fietsenmerk Bristol. Het wordt meteen ook een ode aan het Kempense fiets- en wielerleven want ‘den Bristol’ vond je in gans de Kempen en heel wat lokale wielerhelden wonnen koersen op deze fiets. Er komt een boek, een expo, een retrokoers, een fietstocht en een cultureel programma. Alle info op www.opvelobristol.be 

Nacht van het Kempens Erfgoed

Op vrijdag 20 oktober 2017 organiseert de k.ERF-regio voor de derde keer de Nacht van het Kempens Erfgoed! Samen met erfgoedcel Kempens Karakter en Erfgoed Noorderkempen zorgen we voor een uitgebreid activiteitenaanbod in meer dan 20 Kempense gemeenten. Hier vind je alle activiteiten van de Nacht van het Kempens Erfgoed 2017.

Meer lezen…

Lang leve ons archief!

Zowel onze zeven gemeentes als de heemkringen en documentatiecentra bewaren waardevolle archieven. In 2014 inventariseerden we deze historische archieven, stelden aan actieplan op en organiseerden we vormingen op maat. Dit project werd uitgevoerd door onze intergemeentelijke archivaris, Bram Dierckx. Ook nu nog volgen we de zorg voor en ontsluiting van onze archieven verder op.

Meer lezen…

Krantenbank Kempense Kranten

Met de krantenbank wil erfgoedcel k.ERF de lokale Kempense kranten beschikbaar maken voor een breed publiek. De historische regionale kranten in deze krantenbank vormen een unieke bron voor het onderzoek naar het leven in deze streek. Van de lokale “annoncekes” tot de grote verhalen over bijvoorbeeld de Eerste Wereldoorlog en de beleving daarvan in de Kempen, je vindt het allemaal terug in deze krantenpagina’s. Kranten bevatten een schat aan informatie, maar zijn erg fragiel. Een digitale kopie maken is daarom een goede en duurzame oplossing om de kranten te bewaren voor de toekomst. Digitaliseren is een eerste stap, maar de kranten komen pas echt tot hun recht door ze vlot doorzoekbaar te maken. Dat gebeurt via de digitale krantenbank. Je vindt hier een selectie van de meest interessante en/of meest volledige periodieken, aanwezig in de k.ERF-regio. De collectie tot 1945 is voor iedereen online toegankelijk. De collectie vanaf 1945 tot 2008 kan je – wegens de wet op de auteursrechten – enkel raadplegen in de archieven, documentatiecentra en bibliotheken van de k.ERF-regio. Nieuwsgierig? Bezoek dan snel onze krantenbank Kempense Kranten!

Zing ze!

Erfgoedcel k.ERF draagt de bedelzangtradities een warm hart toe onder de naam Zing ze! Bedelzangtradities? Dat is een bijzondere benaming voor allerlei tradities waarbij zangers, jong en/of oud, van deur tot deur gaan. Al zingend proberen zij zo veel mogelijk snoep of geld bij elkaar te krijgen. Driekoningen of Sint-Maarten zingen is gekend over heel Vlaanderen. De k.ERF regio herbergt echter enkele uitzonderlijke zanggebruiken. Elk jaar lanceren we hier in de regio ook een “zangchallenge“: welk dorp zingt het meest? Meer info vind je op de website Zing ze!

Kempense Klaprozen

In 2011 startte het Sint-Maria-Instituut van Geel, met steun van Erfgoedcel k.ERF, een educatief project rond de Eerste Wereldoorlog. Dit project wilde vooral focussen op de verbondenheid met de lokale en regionale geschiedenis. Gesneuvelde militairen uit WOI, afkomstig uit zeven Kempische gemeenten, vormden de kern van het onderzoek. Het doel was om hun afkomst in kaart te brengen en om het verhaal achter elke gesneuvelde te reconstrueren. Het resultaat van dit door de provincie bekroonde project vind je op de website Kempense Klaprozen.