Projecten 2015


 • Dimpnadagen 2015 – Geelse gezinsverpleging, ICE, Sint-Dimpna, Geel

In 2015 vierde Geel feest. Iedere 5 jaar vieren de Gelenaren de Geelse patroonheilige Sint-Dimpna en de Geelse zorg voor psychisch kwetsbare mensen in de kijker te zetten. Acties: St.-Dimpnaommegang verjongen, totaalspektakel GheelaMania vertelt het Geelse verhaal op een hedendaagse manier, ‘Pimp your Dimp’-actie, expo in het Gasthuismuseum over Sint-Dimpna in geel en de rest van de wereld, …

 • M.art interpreteert Jakob Smits – tentoonstelling, kunst, jeugd, jeugdhuis TYDEEH, Jakob Smitsmuseum Mol

Gedurende de zomer van 2015 kreeg M.art, de artistieke werking van jeugdhuis Tydeeh, de sleutels van het Jakob Smitsmuseum. Ee groepje jonge kunstenaars, of ‘M.artiesten’, creëerden kunstwerken geïnspireerd door de werken en het leven van Smits. Daarnaast kregen ze een spoedcursus ‘gidsen in het Jakob Smitsmuseum’, ontwikkelden ze samen met M.ond een museumshop, organiseerden ze op zomerse vrijdagen de ‘Zwoele Smitsmomenten’ in de museumtuin, ontwikkelden ze een cocktail geïnspireerd door Jakob Smits, …

 • Expo Renaat Veris – Kunst, Jakob Smitsmuseum, Mol

Renaat Veris is geen onbekende voor het Jakob Smitsmuseum. Hij won de Jakob Smitsprijs in 1978 en verzorgde in 1982 de eindejaarsgrafiek. Naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag organiseerde het Jakob Smitsmuseum in 2015 een overzichtstentoonstelling met werk uit privébezit.

 • Geschiedenis van Racing Wezel – onderzoek, publicatie, sport, voetbal, Mol

Stijn Geys dook de geschiedenis van RC Wezel in, een voetbalclub die ontstond in de schoot van fabriek Vieille Montagne. Aan de hand van interviews, archiefstukken en fotomateriaal schreef hij het verhaal van deze club, een kroniek van een aangekondigd afscheid. De  verzamelde stukken worden bewaard in het Gemeentearchief van Mol, waar het boek ook te koop is.

 • Volksdevotie aan de 15 Kapellekens  – erfgoeddag, religieus erfgoed, Mol

In 2015 werden de 15 Kapellekens in Achterbos 200 jaar. Met steun van k.ERF ontwikkelde de Molse Kamer voor Heemkunde en het Gemeentearchief een openluchtexpo aan de Kapellekens. Op Erfgoeddag werd samen met heel wat lokale verenigingen een historische stoet georganiseerd waarin het verhaal van Achterbos en de 15 Kapellekens tot leven werd gewekt. Het verhaal van de Kapellekens en de mensen van Achterbos werdmet dank aan AFM ook in een filmmontage omgezet. De expo kun je nog steeds ontlenen via het Gemeentearchief van Mol.

 • 50 jaar Chiro Dessel  – onderzoek, publicatie, digitalisering, jeugd, Dessel

Voor hun 50-jarig bestaan ging een werkgroep van Chiro Dessel op zoek naar hun wortels en erfgoed. Dit resulteerde in een publicatie vol verhalen, anekdotes en beelden uit 50 jaar Desselse Chirogeschiedenis.

 • Expo KLJ en BJB Olmen – tentoonstelling, jeugd, Balen, Olmense Vereniging voor Geschiedenis en Heemkunde, Olmen

De expo tijdens de Olmense jaarmarkt in 2015 was het resultaat van een speurtocht in de collecties van oud-leden van de jeugdbeweging. De meeste foto’s dateerden uit de jaren 1970 tot 1990. De heemkring deed ook een oproep naar extra foto’s die op de expo ter plaatse werd gedigitaliseerd.

 • 80 jaar Femma Witgoor – tentoonstelling, vrouwenbeweging, Witgoor, Dessel

N.a.v. het 80-jarige bestaan van Femma Witgoor organiseerde de huidige ploeg een expo en een academische zitting met veel aandacht voor het lokale Femma-erfgoed en de geschiedenis.

 • expo St.-Gertrudis Vorst – tentoonstelling,  fietstocht,religieus erfgoed, Laakdal

In 2015 plaatste de kerkraad van Vorst het religieuze erfgoed in de kijker met een expo en fietstochten. Thema’s die aan bod kwamen: volksdevotie, prietserleven, archeologische opgravingen, de pastorij, processies, volksvermaak rond de kerk, katholieke verenigingen.

 • digitalisering films Jakob Smitsmuseum – digitaliseren, Jakob Smitsmuseum, Mol

In het Jakob Smitsmuseum werden in 2014 een aantal filmspoelen (smalfilm) en oude videocassettes teruggevonden. De smalfilms dateren uit de beginperiode van het museum (eind jaren 1970). De cassettes dateren van de jaren 1980 en 1990. Deze beelden werden gedigitaliseerd. De beelden worden ontsloten via online kanalen en in museumprojecten. Het beeldmateriaal wordt bewaard in het Molse gemeentearchief.

 • Nieuw leven blazen in de bevrijdingsfeesten Meerhout – Tweede Wereldoorlog, Meerhout

De vereniging ‘Vaderlands Vredelievend Meerhout’ is een nieuwe vereniging die enkele lang bestaande oud-strijdersverenigingen onder 1 dak samenbrengt. De vereniging wil het erfgoed en verhaal van de twee Wereldoorlogen onderzoeken en bekend maken. Een eerste actie was de hervorming van de Bevrijdingsfeesten en de lancering van VVM.

 • Infozuil Engels Kamp Geel – Koude Oorlog, Geel

In 2015 werd een deel van het oude Engels Kamp, een relict uit de Koude Oorlog, ingericht en geopend als speelbos. Aan de ingang staat een infozuil met o.a. de geschiedenis van het Engels Kamp op Kievermont. Het Stadsarchief Geel lanceerde samen met k.ERF een oproep om foto’s en verhalen te sprokkelen. Die oogst werd verwerkt in de infozuil.

 • Filmpjes van toen in de WZC – Senioren, woon- en zorgcentra, film, reminiscentie, Geel

De seniorenraad van Geel bekeek en compileerde met steun van het Stadsarchief Geel en k.ERF twee dvd’s met beelden uit het Geel van toen (1940-1950). Met deze films trokken ze langsheen de woon- en zorgcentra voor filmnamiddagen. De verhalen en herinneringen van bewoners bij de beelden werden genoteerd. De dvd’s zijn nog steeds beschikbaar via het Stadsarchief Geel.

 • Expo Fanfare De Eendracht – tentoonstelling, muziek, Dessel

In 2015 organiseerde Fanfare De Eendracht in Dessel een expo vol objecten uit het rijke fanfareverleden. Tijdens de Nacht van het Kempens Erfgoed opende de fanfare ook voor één keer nog eens hun oude clublokaal, een oord vol herinneringen dat weldra een andere bestemming krijgt.

 • Meerhoutse Klaprozen – Eerste Wereldoorlog, Meerhouts Patrimonium, Meerhout

Gedurende de WOI-herdenkingsjaren van 2014-2018 organiseert de gemeente Meerhout samen met een werkgroep vrijwilligers tal van initiatieven rond WOI in Meerhout. Ook k.ERF is vaste partner van ‘Meerhoutse Klaprozen’. In 2015 werd een heel succesvolle collectiedag georganiseerd in het gemeentehuis. Tussentijdse resultaten va onderzoek werden gedeeld in een Oorlogsgazet.

 • Kadasterkaarten Geel – Digitalisering, archief, Stadsarchief Geel

Met steun van k.ERF kon het Stadsarchief Geel in 2015 een reeks waardevolle kadasterkaarten conserveren en digitaliseren. Op die manier worden de kaarten opnieuw doorzoekbaar en kunnen ze op een goede manier bewaard worden in het archiefdepot van de Stad Geel.

 • Battle for the Locks – Vergeten monolieten – Tweede Wereldoorlog, publicatie, bunkers, toerisme, Mol, Dessel, Retie

De Molse vereniging VVG onderzoekt en ontsluit de WOII-geschiedenis van onze regio. Een werkgroep binnen VVG specialiseert zich in verhalen en geschiedenis rond de Kempense kanalen, waar zwaar gevochten werd. Deze verhalen vind je o.a. via de website www.battleforthelocks.be. In 2015 bracht deze werkgroep een boek uit over de bunkerlinie nabij het kanalenkruispunt. We ontmoeten o.a. Henri Lavigne die aan het kanaal vocht en in het ziekenhuis van Mol overleed. Daarnaast werd ook een bunker ingericht zoals toen, ingebed in een wandeling die je via de Molse Gidsen kunt boeken.