Projecten 2013


 • Inventarisatieproject schuttersgilden – erfgoedzorg, Laakdal, Meerhout, Retie

In de k.ERF-regio zijn er 4 schuttersgilden actief. Deze gilden beschikken over waardevolle erfgoedstukken die vaak al eeuwenlang worden overgedragen. Samen met de Hoge Gilderaad der Kempen en een professionele restaurateur worden deze stukken grondig bestudeerd, beschreven, gefotografeerd en ingegeven in een databank. De gilden krijgen er meteen ook bewaartips bij.

 • Brochure Meiboomplanting Vorst – publicatie, ICE, Laakdal

In Vorst planten ze ieder jaar een Meiboom. Van iedere vereniging hangt in de boom een schild. Om het verhaal achter de traditie en die schildjes te vertellen, brengt het Meiboomcomité in 2013 een brochure uit. Met de brochure hoopt het Meiboomcomité om de traditie nog meer bekend te maken en er meer draagvlak voor te creëren.

 • Olmenaar Rik de Wolf in Congo – tentoonstelling, Balen

In 1924 trekt Olmenaar Hendrik De Wolf naar Congo als geneeskundig agent. Zijn fotocollectie gaf de Olmense Heemkring de inspiratie om nog meer linken te leggen tussen Olmen en de voormalige Belgische kolonie.

 • Expo Da Capo – 165 jaar muziekleven in Mol – tentoonstelling, Erfgoeddag, muziek, Mol

Deze expo schetst ruim 160 jaar muzikaal leven in Mol, de Kempen en daarbuiten. Een verhaal over harmonies, fanfares, klassieke muziek, maar ook rock. Op een interactieve manier blader je zelf door de geschiedenis aan de hand van foto’s, video’s en muziek.

 • Orgel Bel – publicatie, muziek, religieus erfgoed, Geel

De kerk van Bel bezit een monumentaal orgel. Dat werd onlangs gerestaureerd. Naar aanleiding hiervan brengt de Kerkfabriek een brochure uit met meer informatie over het orgel, orgelmuziek en de mensen rond het orgel van Bel.

 • De priesters van het college – tentoonstelling, educatie, religieus erfgoed, Geel

In Geel vind je het oudste college van Vlaanderen. De oudste gegevens gaan terug tot 1401. In 2013 ondergaat de school een renovatie en zullen de oude priesterkamers verdwijnen. De school en leerlingen brengen de geschiedenis en verhalen van de priesters nu in kaart met dit project.

 • Welkom in de Wonderkamer – tentoonstelling, Erfgoeddag, Geel

Op Erfgoeddag wordt in het Geelse Gasthuismuseum voor 1 dag een heuse wonderkamer gebouwd. Hier schitteren wonderlijke objecten zoals het schrijn van de Heilige Dimpna, maar ook oude kaarten en charters uit het archief of enkele prachtige vaandels van de Centrumharmonie. Daarnaast halen we ook de belangrijkste archeologische vondsten uit het depot. En dan zijn er nog de topstukken uit het klokken- en bakkerijmuseum en die van verschillende Geelse verenigingen.

 • Oude Wasserij Meerhout – tentoonstelling, Erfgoeddag, Meerhout

De oude wasserij van Meerhout wordt in 2013 opnieuw geopend na restauratie. Daarnaast ligt een oude molen. Die aanwezigheid bracht heel wat bedrijvigheid op de site met zich mee: diamantslijpen, een wasserij. De heemkring en gemeente brengen die geschiedenis in beeld.

 • Conservering charters Oud-Gemeentearchief – erfgoedzorg, Geel

In het stadsarchief van Geel bevinden zich oude charters met mooie zegels. Een charter is een blad perkament, waarop een akte is geschreven, die ter bekrachtiging is bezegeld. De Geelse charters werden tot nu toe niet zuurvrij bewaard. Het archief laat ze via deze subsidie behandelen en zal ze zuurvrij verpakken.

 • 75 jaar Voetbal Retie – tentoonstelling, publicatie, sport, Retie

Retie S.K. bestaat 75 jaar. Voor de gelegenheid werd het archief op punt gesteld, werden oud-spelers en supporters geïnterviewd, kranten onderzocht, … Het resultaat is te zien op een tentoonstelling en na te lezen in een mooie brochure die samen met de heemkring van Retie werd gemaakt.

 • 80 jaar Witgoor Sport – tentoonstelling, sport, Dessel

Voetbalclub Witgoor Sport blaast 80 kaarsjes uit. Er werden die afgelopen decennia veel goals gemaakt, maar vooral ook heel wat herinneringen, foto’s en filmpjes bijeen gesprokkeld. Er wordt een overzichtstentoonstelling gehouden met filmpjes op groot scherm, i.s.m. de heemkring van Dessel.

 • 50 jaar Atletiek in Mol – publicatie, sport, Mol

De Vabco is een begrip in Mol. De atletiekafdeling werkt momenteel aan een boek vol foto’s, herinneringen en krantenartikels waarin gans de geschiedenis van de club en atletiek in Mol wordt belicht.

 • 50 jaar Fotoclub Focus – publicatie, tentoonstelling, Meerhout

Fotoclub Focus kent een lange geschiedenis. Al 50 jaar bouwen ze hun expertise rond fotografie op. De geschiedenis van de club wordt momenteel onderzocht en zal vervat worden in een boek en een tentoonstelling.

 • 50 jaar Jeugdclub Horizont – tentoonstelling, jeugd, Meerhout

In Meerhout Gestel zakt de lokale jeugd al 50 jaar af naar de Horizont, de jeugdclub in het dorp. De generatie van vandaag en die van toen sloegen de handen in elkaar. Momenteel zamelen ze oude foto’s en verhalen in, samen met de heemkring van Meerhout. Dit materiaal wordt getoond tijdens het feestweekend einde september.

 • Kerkelijk erfgoed Vorst – publicatie, tentoonstelling, religieus erfgoed, Laakdal

De kerk van Vorst is volop bezig met de inventarisatie van hun kerkschatten. Deze schatten worden in het najaar tentoongesteld en ook toegelicht in een brochure. Ook de cultus van de H. Gertrudis krijgt hierin een plaats.

 • 100 jaar De Hutten – tentoonstelling, Mol

Al 100 jaar zet gemeenschapsinstelling De Hutten zich in voor jongens die het foute pad insloegen. De instelling kent een rijke geschiedenis. Aan de hand van een tentoonstelling, foto’s in het straatbeeld, enz… wordt het verhaal van deze gesloten instelling verteld. Er wordt hiervoor samengewerkt met de Molse Kamer voor Heemkunde.

 • 50 jaar Chiro Berg – tentoonstelling, jeugd, Meerhout

Chiro Berg wordt er dit jaar 50. Op hun eigen manier zetten ze in samenwerking met de heemkring van Meerhout hun erfgoed in de kijker, namelijk met een feestweekend, een tentoonstelling vol chiro-erfgoed, een spel anno de jaren stillekes,…

 • Middle Gate Expo Jan Hoet – tentoonstelling, kunst, ICE, Geel

Jan Hoet heeft iets met Geel, en dan vooral met het psychiatrische erfgoed en kunst. De expo Middle Gate zoekt naar de affiniteit en wederzijdse invloeden tussen kunst en Outsiderkunst en dit op diverse locaties die van belang zijn voor zowel kunst als het psychiatrische verleden/heden. Het spreekt voor zich dat in deze expo het collectieve geheugen van de Geels gezinsverpleging doorklinkt.

 • Theaterproject Hobbelkind – ICE, theater, Geel

De legende van de Heilige Dimpna bepaalt de identiteit van de stad Geel en haar inwoners, tot op de dag van vandaag. Kan een nieuwe legende ook nog iets teweeg brengen? Theatermaakster Hanneke Paauwe ging aan de slag met dit uitgangspunt en schreef met Hobbelkind een nieuwe legende. Die wordt opgevoerd door acteurs van het OPZ Geel en MPI Oosterlo.

 • Odrada Omnibus – publicatie, religieus erfgoed, Balen

De afgelopen decennia is er heel wat onderzoek gevoerd naar de Heilige Odrada. Hoe oud zijn haar relieken? Waar komt haar naam vandaan? Wat is de band met het Balense gehucht Scheps? Studium Generale vzw bundelt al deze studies in een handige Omnibus.

 • Brochure retabel St. Job – publicatie, religieus erfgoed, kunst, Retie

De Kerkraad van Schoonbroek werkt aan een mooie brochure helemaal gewijd aan hun topstuk: het retabel van St. Job. De brochure zal gebruikt worden om toeristen info te verschaffen en om scholen te informeren over dit wonderlijk stukje roerend erfgoed.

 • Bezoekerscentrum Abdij Postel – tentoonstelling, religieus erfgoed, kunst, Mol

Op 22 juni 2013 opende het gloednieuwe bezoekerscentrum aan de bibliotheek van Postel. Het werd een strak scriptorium met veel aandacht voor erfgoedzorg (de boeken zijn immers vaak eeuwen oud!). De eerste tentoonstelling in het centrum ‘Postelse Pracht’ kwam tot stand i.s.m. Illuminare en met de steun van k.ERF.

 • 70 jaar Juul Kabas – publicatie, muziek, Retie

Wie kent Juul Kabas niet? Juul Kabas is altijd heel sterk betrokken geweest bij het lokale verenigingsleven en (volks)feesten. Zijn liederen zijn een mengsel van Kempense folklore en landelijke filosofie en bezingen talrijke volksgebruiken uit de Kempen. Zijn 70ste verjaardag vormt de aanleiding om dit allemaal in kaart te brengen en via een boek te ontsluiten voor de volgende generaties.

 • Gildedag – ICE, spel, Retie

In de Kempen zijn er nog heel wat schuttersgilden actief. Op de gildedag kun je kennismaken met hen en hun tradities. Gilden van over gans de Kempen tonen wat ze kunnen tijdens demonstraties. Dé echte durvers kunnen zelf schieten (met kruisboog, handboog of buks), roffelen, vendelen of dansen tijdens de workshops.

 • Collectiedag WOI – erfgoedzorg, digitaliseren

Op zondag 15 september organiseren de provincie Antwerpen en erfgoedcel k.ERF een grote Collectiedag rond de Eerste Wereldoorlog. De bedoeling van de dag is dat iedereen die thuis nog een voorwerp of (familie)verhaal heeft dit laat registreren. Wie een bijdrage levert aan de Collectiedag, draagt meteen ook een steentje bij tot het collectieve geheugen van de Groote Oorlog.

 

 • Retie vertelt… – volksverhalen, ICE, Retie

In 2013 startte Retie een traject waarbij Retienaren een cursus verhalen schrijven en vertellen konden volgen. In de herfst en winter werden er vertelavonden op café georganiseerd. Op die manier krijgt de vertelkunst opnieuw plaats in het Retiese leven.

 

 • Zingen is gezeunt – volksliederen, ICE, Geel

Zangkoor Aard Nouveau uit Geel-Ten Aard organiseerde in 2013 een samenzangavond met liederen en verhalen over en uit de Kempen. Ook heel lokale liederen, uit Ten Aard, werden verzameld en gezongen.

 

 • Expo Open Sluis – Fotocollectie, digitaliseren, tentoonstelling, Jakob Smitsmuseum, Mol

De redactie van Molse Tijdingen ontwikkelde samen met het feestcomité ‘Open Sluis’ en i.s.m. het Jakob Smitsmuseum een tentoonstelling met foto’s van Mol-Sluis vroeger. Deze foto’s werden ingezameld en gedigitaliseerd i.s.m. de Molse Kamer voor Heemkunde en het gemeentearchief Mol.

 

 • Expo Olmense soldaten – WOI, Kempense Klaprozen, Olmen, Balen

De Olmense werkgroep voor geschiedenis en heemkunde pakte begin 2014 uit met een unieke fotoreeks van het WOI-front. De expo besteedde ook aandacht aan de Olmense soldaten van de Eerste Wereldoorlog. De voorbereidingen van de expo startten in 2013. De expo won de cultuurprijs van Balen.

 

 • Gelenaars in de Eerste Wereldoorlog – WOI, Kempense Klaprozen, tentoonstelling, Geel

In 2013 startte KOGEKA, het GGG en het Stadsarchief Geel de voorbereidingen voor een grote overzichtsexpo rond Geel en de Gelenaars in de Eerste Wereldoorlog. Thema’s als het front, de dodelijkste dag (slag van de Molen in Rotselaar), de koperopeisingen, censuur, vluchtelingen, activisme, enzovoort kwamen aan bod. De panelen kun je ontlenen via het Stadsarchief Geel.

 

 • Brieven in rode inkt – WOI, Kempense Klaprozen, theater, zang, literatuur

De zangeressen van MaMuze en Rik Van Braband stelden een voorstelling samen geïnspireerd door WOI-literatuur uit de Kempen en daarbuiten. De tekstfragmenten inspireerden dichters en componisten die voor MaMuze tekst en muziek schreven. De voorstelling kan op vraag opnieuw worden opgevoerd.