Projecten 2012


 • Vaandels centrumharmonie Geel – erfgoedzorg, muziek, Geel

De Centrumharmonie beschikt over drie prachtige vaandels uit de eerste helft van de 19de eeuw. Ze bevonden zich in slechte staat: scheuren, losse stukken, aantasting door insecten. De erfgoedcel ondersteunt de kosten om – na restauratie van de stukken – draagvlakken te maken voor de vlaggen en om de kist waarin de oudste vlag zit te herstellen. De vlaggen worden dan bewaard in het Gasthuismuseum.

 • Kwartetspel WOII – spel, educatie, toerisme, Geel

De toeristische dienst van Geel ontwikkelde een kwartetspel dat kinderen en volwassenen doet stilstaan bij de Tweede Wereldoorlog in Geel.

 • Groe(n)ten uit Wezel – publicatie, Balen, Mol

Het dorp Wezel ligt zowel in Mol als Balen. In 2012 was Wezel zowel ‘Dorp in de kijker’ (Balen) als ‘Ambassadeur’ (Mol). Op initiatief van de basisschool wordt er een fotoboek uitgegeven waarin duidelijk de evolutie van het dorp zichtbaar is. De titel is een knipoog naar dat andere boek waarin de Wezelse fabriek een belangrijke rol speelt.

 • Onderzoek van het Sint-Dimpnaschrijn – erfgoedzorg, religieus erfgoed, Geel

Een topstuk uit de collectie van het Gasthuismuseum is zonder twijfel het schrijn van Sint-Dimpna. Het cultusobject stamt uit de 14de eeuw en is erg waardevol roerend erfgoed. De wanden van het schrijn zijn beschilderd met o.a. engelenfiguren. Om meer te weten te komen over deze merkwaardige schilderingen wordt onderzoek gevoerd naar de structuur en decoratietechnieken. Interessante informatie die belangrijk is om het object in de toekomst beter te kunnen bewaren.

 • Ten Aard verlicht – ICE, Geel

Februari is de maand van Maria Lichtmis. In het Geelse dorp Ten Aard blazen ze dit lichtfeest nieuw leven in… met veel licht maar vooral met veel lokaal erfgoed. Meer informatie over dit evenement vind je op de website van Ten Aard Verlicht.

 • Ons scholeke 75 jaar – tentoonstelling, educatie, Retie

Basisschool ‘De Regenboog’ bestaat in 2013 75 jaar. Tijdens enkele workshops nemen leerkrachten de leerlingen mee naar de school van toen. Op een tentoonstelling worden oude foto’s en nieuwe foto’s met elkaar gecontrasteerd. De Regenboog maakte een filmpje van de workshop.

 • 50 jaar kerk Millegem – tentoonstelling, religieus erfgoed, Mol

De kerkfabriek van Mol-Millegem toont haar kunstschatten, foto’s en Millegemse filmpjes ter ere van de 50ste verjaardag van de kerk. Bovendien werd een beeld en het retabel van Odrada gerestaureerd en bij deze gelegenheid getoond aan het publiek.

 • Erfgoedborden Mol – tentoonstelling, Mol

De gemeente Mol plaatste op enkele historische plekken in het centrum infopanelen met het verhaal achter de plaatsen én met kiekjes uit het verleden. De borden liggen op een wandeltraject dat de naam ‘Spijkers met Koppen’ kreeg.

 • 150 jaar Fanfare Vorst – tentoonstelling, muziek, Laakdal

In 1863 trad de fanfare voor het eerst op in het kasteel van Meerlaer. Dat is bijna 150 jaar geleden. Tijd dus om de oude fanfareverhalen, oude vaandels en foto’s van onder het stof te halen.

 • Openluchtvertoning Groenten uit Balen en erfgoedkrant – film, Balen

In de zomer van 2012 organiseert Wezel 2012 een vertoning van ‘Groenten uit Balen’ op de site van Nyrstar (de vroegere Vieille Montagne waar het verhaal van de film zich afspeelt). Ze brachten ook een erfgoedkrantje uit met artikels en verhalen van 1971.

 • Kerk Bel opent de deuren – tentoonstelling, religieus erfgoed, Geel

De kerk van Bel organiseert een tentoonstelling met vooral aandacht voor het kerkelijke en religieuze erfgoed van dit Geelse dorpje. De kerkfabriek dook in het eigen archief, onderzocht enkele historische bronnen, liet de oude kerkgewaden opnieuw behandelen, deed een oproep bij de Belse bevolking voor foto’s en liet het oude orgel restaureren.

 • Erfgoedbord bij meiboom Vorst – ICE, Laakdal

In Laakdal hebben ze sinds enkele jaren de traditie om een meiboom te planten. Niet zo maar een meiboom, maar een verenigingsboom die symbool staat voor het hechte sociale weefsel in Vorst. Bij de boom staat sinds dit jaar een bord met een woordje uitleg over deze traditie.

 • Trage Wegen – publicatie, Balen

Buurtwegen, sluipweggetjes, padjes waar geen auto rijdt, dat zijn ‘trage wegen’. Erfgoed Balen verzorgt een publicatie vol verhalen en foto’s van deze rustige baantjes.

 • Mol Maat Happening – erfgoedzorg, tentoonstelling, jeugd, Mol

Vandaag is Mol Maat een kampplaats voor jeugdgroepen en een prachtig wandelgebied. Vroeger was het de kern van een pril dorp (dat niet verder groeide). Er stond ooit zelfs een kasteel en onlangs werd er een oude kelder ontdekt. Dat verleden kon je ontdekken op Mol Maat Happening, een evenement rond 25 jaar jeugdkamp.

 • Kees Verwey in het Jakob Smitsmuseum – tentoonstelling, Mol

In 2012 worden in het Jakob Smitsmuseum de werken van de Nederlandse kunstenaar Kees Verwey tentoongesteld. Tussen Verwey en Smits zijn er een aantal gelijkenissen. Het werk van beiden is moeilijk onder te brengen in een bepaalde categorie of stijl, ze spelen met het licht in hun werken en trokken zich tijdens hun leven terug op het platteland.

 • Het dialect van de regio Tessenderlo en Laakdal – publicatie, Laakdal

Over zaandstroefers en pennelekkers… Deze en een paar duizend andere woorden worden uitgelegd in deel 2 van Het dialect van Tessenderlo en Laakdal. Dat wil ook zeggen dat er eerder al deel 1 verscheen. Beide boeken geven een mooi overzicht van het dialect dat in de regio Laakdal gesproken wordt/werd.

 • 100 jaar KVLV Retie – publicatie, tentoonstelling, Retie

KVLV Retie wordt er 100. Het ideale moment om het verleden van onder het stof te halen. Het jubileum wordt gevierd met een boek en een tentoonstelling vol foto’s en verhalen.

 • Het platteland in de fifties – tentoonstelling, Mol

Het gemeentearchief van Mol en de Molse Kamer voor Heemkunde organiseerden in 2012 een expo over het Molse platteland in de fifties, een aanvulling op een bestaande expo van het CAG.

 • Fototentoonstelling Wezel – tentoonstelling, Mol

De redactie van Molse Tijdingen organiseerde in 2012 een expo in de kerk van Wezel met heel wat foto’s en objecten uit het Wezel van toen. Veel foto’s vind je ook terug in het jaarboek Molse Tijdingen (2012).

 • Rakkers der Grenzen – publicatie, dodendraad, WOI, Balen, Mol

Studium Generale vzw gaf het boek ‘Rakkers der Grenzen’ opnieuw uit met heel wat nieuwe aantekeningen. Dit boek is het dagboek van passeur, Jan Vleugels, die tijdens WOI heel wat mensen en goederen over de grens, door de beruchte ‘dodendraad’, smokkelde.

 • Kerken is werken – publicatie, religieus erfgoed, Retie

In dit boek van auteur Paul Stappaerts en heemkring Zeven Neten vzw wordt het kerkelijke leven van de parochies Sint-Martinus Retie en Sint-Job Schoonbroek beschreven. Eeuwenlang had de kerk een belangrijke sociale functie. In het eerste deel van dit boek lees je hoe onze dorpelingen van vroeger tot nu hun geloof beleefden, thuis in de kerk en in hun verenigingen. Die verenigingen, de mensen die bij het parochieleven betrokken zijn, de kerkgebouwen en de voornaamste kapellen komen in het tweede deel aan bod.

 • De Houthoek vroeger en nu – mondelinge geschiedenis, Laakdal

De buurtwerking van de Houthoek bracht aan de hand van interviews en oude foto’s de geschiedenis van hun straat in kaart. Dit mondde uit in een film en een expo.

 • Atelier Mondelaers in het Klompenmuseum – Klompenmuseum, ICE, Laakdal

Het Klompenmuseum haalde enkele machines en werktuigen uit het atelier van Klompenmaker Sam Mondelaers naar het museum. De stukken werden geïnventariseerd. Het museum werd heringericht om de sfeer van het atelier beter weer te geven en te laten beleven.