Projecten 2011


  • 125 jaar Duivenbond – tentoonstelling, sport, Retie

De Retiese duivenbond Moed en Hoop bestond in 2011 125 jaar. Samen met Heemkring “Zeven Neten” stelden ze een tentoonstelling samen die een licht werpt op de duivensport in het algemeen en de Retiese duivenbond in het bijzonder.

  • In het voetspoor van Odrada – ICE, religieus erfgoed, Mol en Balen

Wanneer het vroeger voor lange tijd regende of droog was, trok men van Mol naar Balen (of omgekeerd) om bij de H. Odrada betere weersomstandigheden af te dwingen. Deze oude bedevaart inspireerde De Gagel in 2011 om een wandeling te organiseren …”in het voetspoor van Odrada”.

  • Het kanon van Dessel – ICE, Dessel, Retie

Op 10 juli 2011 kwam Retie een belofte van meer dan 125 jaar oud na: een Dessels kanon dat in 1886 sneuvelde, vervangen door een nieuw exemplaar. De overdracht ging gepaard met een historische stoet en volksfeest.

  • Harmonie Larum speelt cantate Raf Belmans – muziek, Geel

In 1983 schreef de Geelse toondichter Raf Belmans een cantate speciaal voor de harmonie van Larum over het dorp Larum. Een cantate over een dorp is zeer uitzonderlijk. Op 13 november 2011 voerde de harmonie de cantate voor de eerste keer op.

  • Fototentoonstelling Postel – tentoonstelling, digitaliseren, Mol

De redactie van Molse Tijdingen kreeg de kans om het fotoarchief van de familie de Broqueville in te kijken en te digitaliseren. Een selectie foto’s werd in 2011 tentoongesteld in de abdij van Postel.

  • Boek Sterke Vrouwen – publicatie, religieus erfgoed, Retie

De Retiese heemkring “Zeven Neten” vertelt met het boek Sterke Vrouwen het verhaal van de zusters die in Retie de scholen uit de grond stampten. Straffe madammen die generaties kinderen vormden en bij vele Kempenaren mooie herinneringen oproepen.

  • Mol in scène – ICE, Mol

Mol in scène is een groots historisch massaspektakel dat zich op verschillende locaties afspeelt. Doorheen de vier afwisselende delen komt de geschiedenis, het heden en de toekomst van Mol aan bod. Meer dan 150 acteurs en dansers staan in de Schouwburg Rex op het podium tijdens de slotapotheose.

  • Slag van de molen – ICE, publicatie, Meerhout

Meerhout betitelt zichzelf als Molendorp. De gemeente heeft een rijk molenpatrimonium en houdt het molenambacht levendig. In het boek Slag van de Molen ontdek je de molengeschiedenis, ambachtskneepjes, legendes over de Meerhoutse molens en verhalen van molenaarsfamilies.