Ondersteuning erfgoedprojecten: wijziging datum!


Werkt jouw instelling of organisatie een cultureel erfgoedproject uit, dan kan het beroep doen op ondersteuning vanuit k.ERF. Naast advies op maat en vormingen hanteert k.ERF een ondersteuningsbeleid met subsidierondes, waarvoor je een aanvraag kan indienen. Voor 2020 wordt de indiendatum in het najaar vervroegd, van 1 november naar 1 oktober. Dit is van toepassing op samenwerkingsprojecten en projecten door instellingen met een kwaliteitslabel. Voor de ondersteuning van kleine erfgoedprojecten en periodieke publicaties blijven de huidige datums gelden:

  • Kleine cultureel erfgoedprojecten: minimaal 2 maanden voor aanvang indienen
  • Samenwerkingsprojecten: telkens indienen voor 1 maart, 1 juni en 1 oktober
  • Ondersteuning periodieke erfgoedpublicaties: indienen voor 1 maart
  • Projecten door instellingen met een kwaliteitslabel: telkens indienen voor 1 maart, 1 juni en 1 oktober

De nodige documentatie vind je terug op deze overzichtspagina. Heb je aanvullende vragen of wens je begeleiding op maat, neem dan contact op met Erfgoeddienst k.ERF.

Algemeen: info@erfgoedcelkerf.be / 014 566 688
Thomas Ceusters (publieksmedewerker): thomas@erfgoedcelkerf.be / 0473 601 304