Over k.ERF


k.ERF staat voor Kempisch erfgoed. Als erfgoedcel zetten wij ons in voor het erfgoed uit onze regio. Dat doen wij op verschillende manieren. Kort gezegd helpen wij bij het bewaren, in kaart brengen en bekend maken van ons Kempens erfgoed.

Hiervoor werken wij samen met de verschillende erfgoedzorgers uit 7 Kempense gemeentes. Vrijwilligers en professionelen uit Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie zetten zich actief in om ons erfgoed zo goed mogelijk door te geven.

Erfgoed is een moeilijk te definiëren verzamelbegrip

Als we dan toch een poging moeten doen zou je erfgoed letterlijk kunnen nemen als ‘datgene wat we van de vorige generaties hebben geërfd en waarvoor we nu zorg dragen’.

Maar ook vandaag maken we al erfgoed aan voor de volgende generaties. Of het de moeite waard is om te bewaren, te verzorgen, te documenteren en te laten zien, bepalen mensen zelf. Erfgoed evolueert dus.

Soorten erfgoed

Dagelijks komen we erfgoed tegen. Het maakt deel uit van ons leven.

1.  Onroerend erfgoed = tastbaar maar niet verplaatsbaar: het kapelletje langs de weg, de molen in het veld, de bunker naast het kanaal, de oude pastorie, het karakteristieke industriegebouw, het Kempens heidegebied,…

2.  Roerend erfgoed = tastbaar en verplaatsbaar: de foto’s van je voorouders, de kapmantel van grootmoeder, de boeken in het archief, de munten in het museum, de vlag van de harmonie,…

3. Immaterieel erfgoed = minder tastbaar, vooral aanwezig in de hoofden van de mensen: de recepten van de vroegere buurvrouw, de volksliedjes van de oude meester, het dialect van grootvader, de jaarlijkse meiboomplanting, de ambacht van het klompenmaken,…

Erfgoedcel k.ERF werkt rond roerend en immaterieel erfgoed (onroerend erfgoed behoort tot een ander beleidsdomein).

Meer informatie over de werking van de erfgoedcel vind je onder: