Subsidies


Subsidie kleine cultureel erfgoedprojecten

Subsidie cultureel erfgoedprojecten

Kleine projecten van verenigingen die aan de slag willen met hun cultureel erfgoed.
Bijvoorbeeld: digitaliseren van filmpjes, een jubileumbrochure, een expo,…

Voorwaarden

 • Max. subsidiebedrag = 500 euro
 • 2 maanden voor aanvang van je project aanvragen
 • ten laatste 4 maanden na afloop bezorg je de erfgoedcel financiële bewijsstukken
 • Logo k.ERF en Vlaamse Overheid vermelden

Formulieren

Subsidie samenwerkingsprojecten

Samenwerkingsprojecten

K.ERF kan als partner in grotere erfgoedprojecten investeren.
Bij deze projecten werk je samen met verschillende partners waaronder k.ERF, een lokale erfgoedorganisatie (heemkring, archief, museum) en …

Voorwaarden

 • Je zit minstens 1 keer samen met de erfgoedcel
 • Je betrekt verschillende partners en minstens 1 erfgoedpartner
 • Het subsidiebedrag wordt bepaald o.b.v. de inhoud en begroting van je project
 • Je dient een ingevulde projectfiche in
 • Indiendata: 1 maart, 1 juni en 1 oktober
 • Je sluit een overeenkomst af met k.ERF
 • Logo k.ERF en Vlaamse Overheid vermelden

Formulieren

Subsidie periodieke erfgoedpublicaties

Periodieke erfgoedpublicaties

Subsidie voor heemkringen, geschiedkundige genootschappen en musea die een tijdschrift of jaarboek uitgeven.

Voorwaarden

 • Indienen ten laatste 1 maart
 • Je vraagt de subsidie aan voor de publicatie die het jaar voordien verscheen
 • Ingevuld aanvraagformulier en financiële bewijsstukken indienen bij de erfgoedcel
 • Vermelden logo k.ERF en Vlaamse Overheid
 • 1 exemplaar van het jaarboek of tijdschriftreeks bij de erfgoedcel binnen brengen

Formulieren

Subsidie projecten door instellingen met een kwaliteitslabel

Projecten instellingen kwaliteitslabel

Subsidie die enkel geldt voor het Jakob Smitsmuseum en het Geelse Gasthuismuseum. Beide musea hebben een kwaliteitslabel.
Met deze subsidie kunnen ze hun werking versterken en verder inzetten op een kwaliteit.

Voorwaarden

 • Indiendata: 1 maart, 1 juni, 1 oktober
 • Aanvraag o.b.v. een inhoudelijk en financieel dossier.
  Als basis van dit dossier kun je de k.ERF-projectfiche gebruiken.
 • Vermelden logo k.ERF en Vlaamse Overheid

Formulieren

projectfiche k.ERF

Logo's

CMYK k.ERF logo
k_erfkleurcmyk