Heemkundige Kring Meerhouts Patrimonium


meerhoutspatrimonium_1Heemkundige Kring Meerhouts Patrimonium bekommert zich over het rijkelijke verleden van Meerhout. De heemkundige kring heeft in de loop der jaren een uitgebreid documentatiecentrum uitgebouwd dat voor elke geïnteresseerde toegankelijk is. Je vindt er ook verenigingsarchieven, beeldmateriaal van en over Meerhout en voorwerpen.

Meer informatie vind je op de webpagina van Heemkundige Kring Meerhouts Patrimonium.