Heemkundige Kring ‘De Griffioen’ Dessel


degriffioendessel_1Heemkundige Kring ‘De Griffioen’ Dessel vzw speurt naar het verleden van Dessel in het gemeentearchief, het kerkarchief, het voogdijarchief en andere bronnen. Elke maand publiceren ze in het gemeentelijke informatieblad De Desselaar een geschiedkundig artikel in de rubriek «Dessel, anno… ». Ook bij gelegenheden zoals Openmonumentendag en Erfgoeddag komen ze met de resultaten van hun onderzoek naar buiten. Bovendien is er een zeer actieve werkgroep genealogie actief waar je terecht kan met al je vragen over stamboomonderzoek.

Meer informatie vind je op de webpagina van Heemkundige Kring ‘De Griffioen’.

Je vindt ‘De Griffioen’ ook op Facebook.