Denkdag | ‘Samenwerken aan een knetterende cultuur in de Kempen’


Wij willen cultuur in de Kempen laten knetteren!

Hoe? Door samen te werken! Over de gemeentegrenzen heen, met mensen die een hart hebben voor cultuur, met organisaties en diensten actief in onderwijs, kunsten, natuur en landschap, gezondheidszorg, toerisme, met verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen, met collega-Kempenaren. Kom mee nadenken op dinsdag 2 april! Schrijf je hier in!

Wie zijn wij?
Wij zijn Cultuurnetwerk Kempen, kortweg CNEK.
CNEK is een samenwerking rond cultuur en erfgoed tussen de gemeentes Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie. We ondersteunen het cultuur- en erfgoedveld in deze regio. Onze erfgoeddienst k.ERF is al enkele jaren actief. Recent sloegen ook de bibliotheken en cultuurdiensten de handen in elkaar.

Het ei waar we op broeden…
Dit jaar schrijft CNEK een beleidsplan en smeden we cultuurplannen voor de volgende jaren. We willen onze bestaande verbindingen versterken, maar bovenal ook nieuwe verbindingen aangaan. Om te experimenteren, te leren, elkaar te inspireren.

 • Is het culturele aanbod voldoende gekend en toegankelijk voor iedereen?
 • Is er nood aan een betere communicatie over culturele activiteiten in de Kempen?
 • Welke inzichten en ideeën heb jij? We horen het graag!!

Programma

13 uur: Onthaal
13.15 uur: Wat is CNEK? Wat is onze ambitie?
13.30 uur: start tafelgesprekken
17 uur: einde sessies. We praten graag nog wat na met een drankje en hapje


Praktisch

Eerste Hulp bij Audiovisueel Erfgoed


Welk beeld en geluid zit er in jouw (persoonlijk) archief?

VIAA wil zoveel mogelijk audiovisueel materiaal redden van zijn ondergang. Op zaterdag 27 oktober, de Dag van het Audiovisueel Erfgoed, zetten we die missie in de kijker. Het thema is dit jaar ‘Your story is moving’. Daarom willen we iedereen aan zijn verhaal helpen, door hen kennis te geven over het stukje audiovisueel erfgoed in hun eigen handen. Op www.kenjedrager.be  kom je met enkele gerichte vragen te weten wat voor audiovisuele drager jij in je bezit hebt, als particulier of als professioneel. We helpen je ook bepalen of jouw materiaal erfgoedwaarde heeft en geven enkele tips voor een eventuele digitalisering. Zo laten we geen kostbaar erfgoed verloren gaan.

Eerste Hulp bij Audiovisueel Erfgoed

Onze werking is gericht op het beeld en geluid dat bewaard wordt bij Vlaamse erfgoedinstellingen, archieven, musea en de mediasector. Dat betekent natuurlijk niet dat er geen pareltjes te vinden zijn op de Vlaamse zolders. Met hun vragen kunnen particulieren, maar ook onze partners, vanaf nu terecht op www.kenjedrager.be.  Daar verzamelen we alle kennis die wij met onze verschillende digitaliseringsprojecten verkregen hebben. Met een beslissingsboom – gestoffeerd met foto’s en leuke weetjes – kom je te weten of wat jij in handen hebt een Video 2000, MiniDisc of misschien wel een Betacam is.  Daarbovenop helpen we bij het uitzoeken of de media op de drager erfgoedwaarde heeft. We geven enkele tips om het materiaal te bewaren en helpen geïnteresseerden op weg voor het omzetten van hun drager naar een digitaal formaat. Zo vind je niet alleen richtlijnen voor een goede bewaring op de website, maar ook een template die je gerichte vragen helpt stellen aan digitaliseringsfirma’s.

De website heeft zijn eigen link, maar is ook bereikbaar via de VIAA-website. Om de informatie nog vindbaarder te maken, bieden we ook iFrames aan. Daarmee kan de website geïntegreerd worden op een andere website, bijvoorbeeld die van jou. Er kan ook met directe links naar de aparte secties verwezen worden, zodat antwoorden snel en gemakkelijk gevonden kunnen worden.

Met dank aan:

VIAA verzamelde deze kennis in verschillende digitaliseringsprojecten en goot die in samenwerking met PACKED in deze handige tool. Zo ondersteunen we niet alleen onze partners, maar iedereen die beeld en geluid duurzaam wil bewaren.

Van herdenken naar herinneren


In 2018 is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog eindigde. Het is ook 100 jaar geleden dat de herdenking van de Groote Oorlog op gang kwam. Enerzijds bestaan die herdenkingen uit diverse rituelen bij ankerplaatsen als oorlogsmonumenten en oud-strijdersgraven: het leggen van kransen, het spelen van militaire muziek, het dragen van oud-strijdersvlaggen enzoverder. Anderzijds willen we naast deze meer algemene herdenkingen ook oog hebben voor lokale, persoonlijke verhalen. Zij maken de geschiedenis tastbaar, de monumenten leesbaar en zijn het meest geschikt om ons stil te laten staan bij vragen als: wat willen we na 100 jaar Groote Oorlog precies herdenken en herinneren? Welke boodschap geven we door aan volgende generaties? Hoe kunnen de herdenkingsmomenten ons laten reflecteren over vrede?

De lokaal gewortelde oorlogsverhalen werden in onze regio de afgelopen jaren onderzocht en beschreven in het project Kempense Klaprozen (www.kempenseklaprozen.be). Leerlingen uit het middelbaar onderwijs gingen met behulp van de Kempense heemkringen en lokale en nationale archieven op zoek naar de verhalen van de soldaten die vermeld staan op de gemeentelijke oorlogsmonumenten. Deze verhalen kunnen de diverse lokale herdenkingsinitiatieven voeden.

Dat is precies het idee achter het project “Van herdenken naar herinneren: de kracht van lokale verhalen”, dat ondersteund wordt in het kader van het Europees Jaar voor Cultureel Erfgoed 2018. We stimuleren een nieuwe, vredesgezinde herdenkingscultuur die dankbaar kan putten uit de rijke onderzoeksresultaten van het project Kempense Klaprozen en ander lokaal onderzoek naar de Eerste Wereldoorlog dat de voorbije jaren het licht zag. Concreet ondernemen we de volgende acties.

 • We zorgen ervoor dat de oorlogsmonumenten in onze regio zowel fysiek als inhoudelijk leesbaar zijn. Waar nodig worden oorlogsmonumenten en oud-strijdersgraven gereinigd en opgeknapt. De monumenten worden inhoudelijk leesbaar door een directe link (via QR-code) met de databank Kempense Klaprozen.
 • Op initiatief van Herman Sterckx, de bezieler van Kempense Klaprozen, blijft Sint Maria Geel inzetten op educatief historisch onderzoek in het kader van WOI. Een geselecteerde leerlingengroep krijgt de kans om op zoek te gaan in de registratiekaarten van oorlogsvluchtelingen, zowel in het Rijksarchief te Brussel als in de National Archives in Londen.
 • Diverse socio-culturele verenigingen gaan aan de slag met het lokale onderzoek en de lokale oorlogsverhalen en gebruiken deze als inspiratie voor een nieuw herdenkings- of herinneringsinitiatief. De resultaten hiervan vind je in deze programmabrochure!
 • Na afloop van de herdenkingsmomenten maken we een praktische inspiratiebrochure voor een diverse, vredesgezinde, lokaal gewortelde herinneringstraditie. We bundelen goede voorbeelden, lokale verhalen en tips om verenigingen en besturen ook na 2018 de nodige inspiratie te geven om de bescherming van ons oorlogserfgoed te verzekeren en de herdenkingen maatschappelijk relevant te houden.

Maar eerst wensen we jullie een boeiende, beklijvende en betekenisvolle herdenking van de Groote Oorlog. Het gevarieerde aanbod in onze programmabrochure kan je daar zeker mee helpen!

 

Het volledige programma vindt je hier!

Kunstkamp – 4/4de ZELF in het Jan Hoet Huis


K U N S T K A M P – 4/4de ZELF
Een kunstkamp geïnspireerd door Paul Blockx
maandag 29/ 10 en dinsdag 30/10

Zouden monsters van gedichten houden?
Als je Sinterklaas vlindervleugels geeft, kan die dan vliegen?
Zouden robots kunnen genieten van naar de kapper gaan?

Zin om twee dagen te bouwen, ontwerpen, uitvinden, kneden, verven, verkleden of fotograferen? Dan ben je helemaal welkom op ons ‘4/4de zelf kamp’!

Datum: 29 en 30 oktober 2018
Uur: 9u – 15u30
Locatie: Jan Hoet Huis, Pas 204, Geel
Inschrijven / meer info: karen.delfosse@opzgeel.be
Prijs: 20 € voor beide dagen
Leeftijd: van 9 tot 12 jaar (geboortejaar 2006 – 2009)
Begeleiding door Liesbeth Eysermans a.k.a. Cultuurgulzigaard

Enkele praktische afspraken om onze allereerste editie van het kunstkamp goed te laten verlopen:

 • Geef dochter/zoonlief een lunchpakket, snacks en drankje mee. Enkel water hebben we ter plekke.
 • Onder het motto ‘Hoe vettiger, hoe prettiger’: doe dochter/zoonlief speelkleren aan, we zullen gegarandeerd een beetje vuil worden.
 • Kinderen kunnen enkel deelnemen als ze beide dagen aanwezig, 29 en 30 oktober, zijn. We starten stipt om 09 uur en stoppen stipt om 15.30 uur.
 • Dinsdag 30/10 zal er rond 15 uur een vernissage zijn waarvoor u alvast van harte bent uitgenodigd. Details over de vernissage volgen nog.
 • De deelnameprijs voor de twee dagen is 20 euro per kind. U betaalt deze cash voor de aanvang van de tweedaagse op maandagochtend. Vrijetijdskaarten worden geaccepteerd.
 • Indien uw kind allergieën of speciale aandachtspunten behoeft, gelieve deze door te spelen per mail en ons er evt. Maandagochtend nog eens op te attenderen.
 • Zoon of dochterlief hoeven geen voorkennis te hebben in eender welke artistieke uitingsvorm. Plezier in de verschillende uitingsvormen (fotografie, drama, woord, beeld, mixed-media,…) primeert voor ons. Er zijn voldoende pauzes ingebouwd doorheen de twee dagen.
 • De resultaten van de experimenten en vormgeefsels van uw kind, zullen maar liefst op drie locaties getoond worden en dit volledig in het kader van de expo over Paul Block ‘4/4de Zelf’. Uzelf zal hun werken kunnen bewonderen tijdens de vernissage van de tweedaagse in het Jan Hoethuis op de Geelse OPZsite. De werken zullen overigens te bewonderen zijn in het Jakob Smitsmuseum in Mol waar we onderdeel zullen uitmaken van de expo en vervolgens ook in het bezoekerscentrum van het OPZ. Jullie ontvangen gratis tickets om de expo 4/4de zelf in het Jakob Smitsmuseum te kunnen bezoeken samen met jullie zoon/dochter.

Kunstkamp 4/4de ZELF is een organisatie van het Jakob Smitsmuseum en Rift.
in samenwerking met erfgoedcel k.ERF, Cultuurgulzigaard en de Vlaamse Overheid
in het kader van de expo 4/4de ZELF over het leven en oeuvre van kunstenaar Paul Blockx.