Disclaimer


Dit is de website van Erfgoedcel k.ERF.

Intellectuele rechten

Alle teksten, foto’s of afbeeldingen en ook de lay-out van de website vallen onder de bescherming van het auteursrecht of een andere wetgeving op intellectuele eigendom. Overname van teksten en/of afbeeldingen in hun geheel of gedeeltelijk kan slechts na toestemming van de rechthebbenden.

Deze site wil geen inbreuk plegen op het auteursrecht. Indien je denkt rechten te kunnen laten gelden op teksten of afbeeldingen, gelieve ons dan te contacteren.

Aansprakelijkheid

Erfgoedcel k.ERF is niet aansprakelijk voor incorrecte of foutieve gegevens op de website en is niet verantwoordelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe of indirecte schade.

Cookies

Om jouw surfervaring op deze website te optimaliseren, worden cookies gebruikt.

“Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Dit dient om de surfervaring vlotter te laten lopen.” (Wikipedia)

Een deel van deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede communicatie tussen deze website en jouw internetbrowser/computer. Je kan het gebruik van cookies blokkeren of bestaande cookies verwijderen via de privacy- of beveiligingsopties van jouw internetbrowser, maar dat kan als gevolg hebben dat deze website niet naar behoren of helemaal niet werkt.

Meer informatie

Heb je vragen of opmerkingen over deze site? Stuur dan een mailtje naar info@erfgoedcelkerf.be.