Bezoekerscentra en musea


In de k.ERF-regio zijn diverse musea gevestigd: van stedelijke musea die professioneel ondersteund en uitgebaat worden tot collecties of verzamelingen die door enthousiaste vrijwilligers worden verzorgd en tentoongesteld. Je vindt ze hieronder allemaal terug met een kort woordje uitleg.

Klik op de blokjes hieronder voor meer informatie per museum of bezoekerscentrum!

Het Bakkerijmuseum, gelegen bij de Molen van ’t Veld, op de plaats waar de vroegere Worfthoeve stond, herbergt een uitgebreide collectie wafelijzers, broodpenningen, hostie-ijzers, ijs-, chocolade- marsepein- en speculaasvormen en vele andere attributen van de Kempische bakkerskunst. Wat de verzameling heel bijzonder maakt, is het bakhuis met allerhande bakkerijmachines. In de schuur bevinden zich een aantal oude voertuigen en karren, die te maken hebben met het vervoer van en naar de bakkerij en de molen.

Voor scholen: werken met wind en warmte
Via een uitgebreide kennismaking op kindermaat, in en rond de Molen van ’t Veld en het Bakkerijmuseum, beleven de kinderen van op de eerste rij de evolutie van graankorrel tot brood. Doelgroep: kleuters van de derde kleuterklas en alle graden van het basisonderwijs. Duurtijd: zowat twee uur.

Contact

Worfthoeven 5, 2440 Geel | https://www.bruisendgeel.be/activiteit-in-geel/musea/bakkerijmuseum

Toerisme Geel | 014 56 63 80 | toerisme@geel.be

BezoekerscentrumAbdijHet bezoekerscentrum van de abdijbibliotheek in Postel werd in 2013 grondig vernieuwd. Ontdek wat de rijke boekencollectie te bieden heeft en werp een blik binnen de muren van de muisstille abdij. De erfgoedbibliotheek van Postel bezit meer dan 15.000 werken waarvan 5.500 van voor de 17de eeuw. Je vindt er vooral werken over theologie, spiritualiteit en filosofie. Bekende stukken zijn de verzameling oude atlassen en de 340 Plantin drukken.

Contact

Toerisme Mol | 014 33 07 85 | toerisme@gemeentemol.be

BezoekerscentrumPassage

In 2015 opende het gloednieuwe bezoekerscentrum Pas-sage op de site van het OPZ (het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum te Geel). In dit bezoekerscentrum krijg je informatie over de Geelse gezinsverpleging en de Geelse psychiatrische zorg. Het centrum wil niet alleen informatie geven, maar wil ook de taboes tackelen die nog steeds rond psychiatrie hangen. Met de tentoonstelling en met kunst van Kunsthuis Yellow Art, willen ze kennis en informatie doorgeven en bijdragen aan destigmatisering. Via film, kunst en gedichten geven ervaringsdeskundigen hun kijk op psychiatrie, hun ziekten en hun herstel.

Contact

OPZ Geel – Dokter Sanodreef 4 – 2440 Geel

Bezoek is alleen mogelijk onder leiding van een gids (€ 30 per gids voor maximum 15 personen).
Vooraf reserveren vereist (014-57 92 45 of bert.boeckx@opzgeel.be).

GasthuismuseumBannerHet museum is gehuisvest in het complex van het Oud Gasthuis van Geel, dat in de 13de eeuw gesticht werd door Hendrik III Berthout.  Het biedt een levendig beeld van het dagelijks gebeuren in het Gasthuis en het leven van de Gasthuiszusters Augustinessen die in 1552 de ziekenzorg op zich namen.

Daarnaast blijven de herinneringen aan St.-Dimpna voortbestaan.  Deze Ierse koningsdochter, die te Geel de marteldood stierf, ligt aan de basis van de wereldbekende Geelse gezinsverpleging van geesteszieken.

Bezoekers kunnen via audiogids kennis maken met de 17de eeuwse figuren.  Zusters en zieken vertellen hoe ze in het gasthuis terechtkwamen en hoe het leven in de voorbije eeuwen er aan toe ging.  Voor groepen is er de mogelijkheid om met een gids het museum te verkennen.

Naast een museum herbergt de Gasthuissite in Geel ook een documentatiecentrum. Dit centrum bevat ongeveer 2.400 werken. Thema’s zijn de museumcollectie, heiligenlevens en de geschiedenis van het gasthuis en de gasthuiszusters. Verder vind je er ook heel wat medische naslagwerken. Het documentatiecentrum heeft ook een verzameling foto’s, glasnegatieven, prentkaarten, bidprentjes (van over heel de wereld), rouwbrieven uit Geel en prenten uit de 17de, 18de en 19de eeuw.

Contact

Gasthuismuseum Geel – Gasthuisstraat 1 – 2440 Geel | Frieda Van Ravensteyn (conservator) en Chantal Vandeplas (educatief verantwoordelijke)

JakobSmitsmuseumHet Jakob Smitsmuseum is een erkend gemeentelijk museum, gevestigd in Mol – Sluis. De collectie bestaat in hoofdzaak uit werken van Jakob Smits en de Molse School.

Jakob Smits wordt op 9 juli 1855 in Rotterdam geboren. Na zijn studies in Brussel, München, Wenen en Rome, vestigt hij zich in Amsterdam waar hij voor zijn vader gaat werken. In 1884 wordt hij directeur van de Nijverheids- en decoratieschool te Haarlem. Samen met zijn vriend Albert Neuhuys, schilder van de Haagse school, onderneemt hij tochten doorheen Drente en de Kempen. Gefascineerd door het Kempense landschap verhuist hij in 1888 naar het Molse gehucht Achterbos. Hij schildert er prachtige portretten, het Kempense dorpsleven, maar ook Bijbelse taferelen. Smits overlijdt in 1928 aan een hartkwaal.

In 1977 opent de gemeente Mol in de oude pastorij van Mol-Sluis het Jakob Smitsmuseum. Naast de vaste collectie organiseert het museum drie maal per jaar een tijdelijke tentoonstelling in. De onderwerpen sluiten sterk aan bij de vaste collectie.

Het Jakob Smitsmuseum bezit daarnaast ook een mooie collectie naslagwerken en literatuur over de Molse school, Jakob Smits en bij uitbreiding ook over andere kunststromingen.

Contact

Jakob Smitsmuseum– Sluis 155a – 2400 Mol | Nathalie Ceunen (conservator)

KlokkenmuseumHet Klokkenmuseum biedt onderdak aan allerlei horloges en klokken die verzameld werden door Victor Wuyts († 2009) en zijn vrienden. Geen enkele klok die binnenkwam werkte, maar Victor bracht ze allemaal aan de praat. Jaren schuimde Victor alle rommelmarkten af in België, van de Nederlandse tot aan de Franse grens. De allereerste klok die Victor in zijn verzameling kreeg was een regulateur (een precisie-uurwerk dat meer bedoeld is voor een exacte tijdsaanwijzing dan voor decoratie) die een duivenmelker had gewonnen als eerste prijs voor een vlucht naar Barcelona.

Gedreven door zijn fascinatie voor klokken en uurwerken studeerde Victor drie jaar lang aan het Hoger Instituut voor Uurwerkmakers te Leuven. Het was de enige school in België die erkend werd door Zwitserland. Victor was er de laatste en oudste leerling van professor Huybrechts. In 1998 slaagde hij in zijn eindexamen en ontving het diploma van uurwerkmaker. De collectie van het Klokkenmuseum wordt in stand gehouden door de familie van Victor. Zo brengen zij hulde aan de stichter van het museum

Contact

Klokkenmuseum Geel – Gooreind 94 – 2440 Geel | Toerisme Geel | 014 56 63 80 | toerisme@geel.be

KlompenmuseumHet klompenmuseum bestaat sinds 1988, maar vond recent onderdak in Hoeve ‘Den Eyck’ in Laakdal. Laakdal was vroeger het mekka van de Kempense klompennijverheid. Via talrijke kleine bedrijven werden de omliggende gemeenten bevoorraad met degelijk schoeisel. Het museum vertelt niet enkel het verhaal van de klompenambacht en -dracht, maar nodigt je ook uit om deze traditie te beleven. Sam Mondelaers, een Laakdalse klompenmaker, geeft er geregeld demonstraties en leert je hoe je klompen maakt. Hoe het voelt om met klompen rond te lopen, kun je ervaren op het Klompenbeleefpad. Je kunt er ook klompen kopen.

Contact

Klompenmuseum Laakdal – Hoeve Den Eik 3 – 2431 Laakdal | Mia Coenen | 013 66 26 55 | klompenmuseum@hotmail.com

Kruiermuseum

In het Kruiermuseum krijgen we een beeld van het leven in een Kempens dorp, zoals Balen, tijdens het Interbellum. (periode 1920-1937).

De nadruk werd gelegd op datgene wat belangrijk was in het dagelijkse leven van de Balenaar:

  • Het gemeentehuis dat hem ‘officieel’ begeleidde voor allerlei administratieve geplogenheden: Geboorte, militie, huwelijk en dood.
  • De leefkamer waarin hij na noeste arbeid geborgenheid vond bij zijn gezin.
  • Het klaslokaal waar hij leerde lezen en schrijven.
  • De herberg: De ontmoetingsplaats met anderen, waar hij ’s avonds op adem kon komen.

Contact

Kruiermuseum Balen – Vaartstraat 29 – 2490 Balen | 014 81 37 73 | erfgoed@balen.be

LampenmuseumHet lampenmuseum toont de collectie van de familie Binnemans en geeft overzicht van de geschiedenis van de verlichting vanaf de prehistorie tot aan de opkomst van de elektrische verlichting. Van olielampen en gaslampen tot ‘speciallekens’ als kienspaanhouders en Carcellampen. Je kunt geen verlichtingstoestel bedenken of het staat in het Lampenmuseum.

De verlichtingstoestellen uit de verzameling staan gesorteerd volgens werkingsprincipe of brandstof. Naast de kaarsensnuiters, petroleumkruiken en luciferdozen is de uitgebreide verzameling van meer dan 150 fietslampen één van de blikvangers. Andere thema’s die aan bod komen zijn moderateurlampen, mijnlampen en koetslampen.

Contact

Lampenmuseum Geel – Heimerik 19 – 2440 Geel | Toerisme Geel | 014 56 63 80 | toerisme@geel.be

TorenmuseumDit museum is ondergebracht in de toren van de St.-Pieter en Pauwelkerk. Bij onlusten was dit 15de eeuwse belfort een schuilplaats voor de omwonende burgers.

Het museum omvat 5 verdiepingen. Alle geëxposeerde voorwerpen en documenten hebben betrekking op de toren, kerk en beiaard. De kerkelijke kunst toont een schat aan gewaden, beelden, vaatwerk en schilderijen.

Gespreid over twee verdiepingen kunt u de evolutie van de Molse beiaard volgen van het kleine beiaardje van 1928 tot de huidige concertbeiaard. Ook het procédé van het klokkengieten wordt aanschouwelijk voorgesteld. Tevens behoren antieke Hemonyklokjes en middeleeuwse klokkenscherven tot de collectie.

Contact

Torenmuseum Mol – Sint-Pieter en Pauwelkerk – Markt – 2400 Mol | Toerisme Mol | 014 33 07 85 | toerisme@gemeentemol.be

QuartzExperienceHet Quartz Experience Center is een educatief en interactief project van Sibelco dat toegankelijk is voor de gemeenschap. De eigen bevolking, de bezoeker uit binnen- of buitenland of de museumliefhebber kan kennis maken met de geschiedenis van Sibelco, de kwartswinning in de streek en het duurzaam ondernemen in al zijn facetten.

Contact

Quartz Experience Center – Blauwe Keidreef 5 – 2400 Mol | Toerisme Mol | 014 33 07 85 | toerisme@gemeentemol.be