Bestuur en adviesraden


Voor de dagelijkse werking van de erfgoedcel zorgen de erfgoedcoördinatoren. Via de contactpagina vind je hun gegevens. Daarnaast is er een grotere structuur binnen k.ERF met organen die mee het beleid uitstippelen en ideeën aanleveren.

Raad van Bestuur

k.ERF wordt beheerd door een Raad van Bestuur.

Bestuursleden 2019-2025

 • Wim Wouters (Balen)
 • Barbara Rommens (Dessel)
 • Marleen Verboven (Geel – ondervoorzitter)
 • Gerda Broeckx (Laakdal)
 • Luc Van Craenendonck (Mol)
 • Jan Melis (Meerhout)
 • Koen Claessens (Retie – voorzitter)

Leden met raadgevende stem

 • Geert Mangelschots (Balen)
 • Dirk Melis (Dessel)
 • Dirk Kennis (Geel)
 • Niels Vermeulen (Laakdal)
 • Koen Van Gompel (Mol)
 • Walter Verbraeken (Meerhout)
 • Griet Bastiaansen (Retie)

Voorbereidend comité

De erfgoedcoördinatoren van de erfgoedcel overleggen regelmatig met de cultuur– en erfgoedambtenaren uit de regio. Dat zijn:

 • Esther Keunen en Leen Tielemans, Balen
 • Lies Mermans, Dessel
 • Ilse Daniels en Gonnie Leysen, Geel
 • Stephanie Verluyten, Laakdal
 • Ann Lodewijckx, Meerhout
 • Nathalie Ceunen en Bart Swusten, Mol
 • Roel Slegers, Retie

Erfgoedoverleg

Vier keer per jaar wordt er een erfgoedoverleg georganiseerd door de erfgoedcoördinatoren. Dit is een ontmoetings– en uitwisselingsmoment tussen de erfgoedcoördinatoren van k.ERF, de heem- en geschiedkundige kringen, archivarissen en museumverantwoordelijken.