Bestuur en adviesraden


Voor de dagelijkse werking van de erfgoedcel zorgen de erfgoedcoördinatoren. Via de contactpagina vind je hun gegevens. Daarnaast is er een grotere structuur binnen k.ERF met organen die mee het beleid uitstippelen en ideeën aanleveren.

Raad van Bestuur

k.ERF wordt beheerd door een Raad van Bestuur.

Bestuursleden 2015-2020

 • Richard Vermeulen (Balen – voorzitter)
 • Viviane Willems (Dessel)
 • Marleen Verboven (Geel – ondervoorzitter)
 • Gerda Broeckx (Laakdal – ondervoorzitter)
 • Paul Vanhoof (Mol)
 • Jan Melis (Meerhout)
 • Koen Claessens (Retie)

Leden met raadgevende stem

 • Peter Cornelis (Balen)
 • Wim Geudens (Dessel)
 • Tinne Van Gelder (Geel)
 • Patrick Vankrunkelsven (Laakdal)
 • Hans De Groof (Mol)
 • Wim Nysmans (Meerhout)
 • Griet Bastiaansen (Retie)

Voorbereidend comité

De erfgoedcoördinatoren van de erfgoedcel overleggen regelmatig met de cultuur– en erfgoedambtenaren uit de regio. Dat zijn:

 • Igor Geubbelmans, cultuurbeleidscoördinator Balen
 • Lies Mermans, cultuurbeleidscoördinator Dessel
 • Ilse Daniels, cultuurbeleidscoördinator Geel
 • Stephanie Verluyten, cultuurbeleidscoördinator Laakdal
 • Ann Lodewijckx, cultuurbeleidscoördinator Meerhout
 • Katrien Raeymaekers, cultuurbeleidscoördinator Mol
 • Sara Heyninck, cultuurbeleidscoördinator Retie
 • Gonnie Leysen, archivaris Geel
 • Nathalie Ceunen, archivaris Mol

Erfgoedoverleg

Vier keer per jaar wordt er een erfgoedoverleg georganiseerd door de erfgoedcoördinatoren. Dit is een ontmoetings– en uitwisselingsmoment tussen de erfgoedcoördinatoren van k.ERF, de heem- en geschiedkundige kringen, archivarissen en museumverantwoordelijken.