Samenwerkingsprojecten 2017


 • Schooltje van Vorst – 150 jaar – Onderzoek, expo, workshops

In 2017 bestaat de basisschool van Vorst 150 jaar. Een jaar lang duiken de leerkrachten, leerlingen en oud-leerlingen in de geschiedenis van de school. Oude foto’s worden gescand, er zijn workshops met knipogen naar de leerstof van toen, gegidste wandelingen door Vorst voorbereid door de leerlingen en een grote expo.

 • Groepsaankoop zuurvrije materialen – Conservatie, heemkringen, archieven, musea

In 2017 kocht k.ERF samen met de heemkringen, archieven en musea samen zuurvrij materiaal aan. De grootste bijdrage kwam van k.ERF maar elke partner in dit project droeg een financieel steentje bij. Met de aankoop van zuurvrije archiefdozen, fotohoesjes en andere zuurvrije materialen kunnen de collecties van onze archief- en documentatiecentra beter bewaard worden.

 • Bodem. – Kunst, jeugd, zandwinning, Mol

In september 2017 tonen 5 jonge kunstenaars het werk dat ze maakten geïnspireerd op het verleden en landschap van de zandwinning. De zandwinning is in Mol en Dessel een belangrijke industrie die heel zichtbare sporen naliet in het landschap en de ontwikkeling van de streek. De kunstenaars werken voor dit project samen met SCR-Sibelco en exposeren naast de oude zandwinningsput van Rauw in ’t Kristallijn. Een andere samenwerking is met de Rauwse Werkgroep voor Geschiedenis en Heemkunde die het project historisch voedt. Aan de expo wordt ook een dansvoorstelling gekoppeld, geïnspireerd door de oude traditie van het zandstrooien. De kunstenaars maken gebruik van oude archiefstukken en geven ook rondleidingen langsheen de kunstwerken en doorheen de geschiedenis van de zandwinning.

 • Kempenatlas – Onderzoek, boek, expo, Kempen

Ar-Tur lanceert in het najaar 2017 de Kempenatlas, een multidisciplinair project waarin de Kempen vanuit historisch als hedendaags perspectief in kaart wordt gebracht. Er is het boek, de expo en ook enkele labs rond het Kempense landschap.k.ERF is partner in dit project, zowel financieel als inhoudelijk. Inhoudelijk kon de erfgoedcel terugvallen op de heemkringen en archieven die collectie- en archiefstukken aanleverden voor zowel het boek als de expo. Voor onze regio zijn dit stukken m.b.t. het Zilvermeer, het Atoomdorp, de wateringen, het Molse gesticht, de Kolonie in Geel, De Zegge en de de Britse basis in Kievermont. Meer info hier. 

 • Collectie Maria Vaes – Onderzoek, expo, conservatie collectie, Olmen, Balen, Molse School

In 2017 werkt de Heemkring van Olmen rond de collectie van Maria Vaes (1890-1961), een kunstenares die tot de Molse School wordt gerekend. Haar collectie tekeningen en schilderijen wordt onderzocht. In maart was er een expo met werk van haar. In april een lezing door Fernand Geubbelmans, ere-conservator van het Jakob Smitsmuseum. Achter de schermen werden de tekeningen in de collectie van de heemkring zuurvrij verpakt.

 • Back to the Barchoc – Onderzoek, expo, digitalisering, zwerfgoed, volkscafés, biercultuur, Mol

Het feestcomité van het Molse dorp Rauw werkt een jaar lang rond het café- en dancingverleden van het dorp. Oude cafébazen en beruchte cafégangers worden geïnterviewd, foto’s en archiefstukken uit privécollecties gedigitaliseerd. Dit onderzoek mondt uit in een pop-up café en expo in de oude parochiezaal van het dorp. Deze zaal is al 20 jaar gesloten, maar wordt voor de gelegenheid helemaal ingekleed als nostalgisch volkscafé vol herinneringen aan de Rauwse cafés. Voor de gelegenheid wordt ook een eigen bier gelanceerd, bRAUWsel, en zullen ook de andere dorpsfeesten helemaal in retro cafésfeer baden. Dit alles onder de noemer #backtothebarchoc. De Barchoc was een jongerencafé in de jaren 1970.

 • Meerhoutse Klaprozen – Eerste Wereldoorlog, Kempense Klaprozen, toerisme, Meerhout

Tijdens de herdenkingsjaren van WOI organiseert de gemeente Meerhout i.s.m. een werkgroep vrijwilligers een groot project rond de Eerste Wereldoorlog in Meerhout. In 2017 zal de verzamelde info van de afgelopen jaren vertaald worden in een toeristisch evenement met blijvende wandeling. De wandeling loodst je langsheen plaatsen waar tijdens WOI iets ie gebeurd. Bijzonder zijn bijvoorbeeld de Heldenhuldezerken van Zittaart. Er verschijnt ook een oorlogsgazet met info over de activiteiten. Hier meer info. 

 • Het Retiese gildenerfgoed en Koningschieting – ICE, schuttersgilde, conservatie, Retie

Op 2 juli 2017 organiseerde de Sint-Sebastiaansgilde van Retie een driejaarlijkse koningschieting. omdat voor ’t eerst in de bijna 600 jaar een gildebroeder ‘keizer’ kon worden, werd het een speciale editie met veel aandacht voor het immateriële en roerende erfgoed. Zo werd de koningschieting niet in gesloten kring gehouden, maar door de koppeling aan een dorpspicknick aangepakt als een echt dorpsfeest voor alle Retienaren. Voor kinderen was er een konderkoningschieiting. De heemkring en k.ERF stonden met een standje op de wei. Bij de schieting werd extra info gegeven over de tradities van het gilde. De schieting zelf werd ook gedocumenteerd. Achter de schermen wordt dit jaar de fotocollectie van de gilde zuurvrij verpakt. Ook de gildevlag zal worden geconserveerd met behulp van een professionele textielrestaurateur.

 • Ik druk u van verre de hand – WOI, Kempense Klaprozen, publicatie Eerste Wereldoorlog, Zeven Neten, Retie

Om en bij de 200 Retienaren waren soldaat in de Eerste Wereldoorlog. Ieder Reties gezin wachtte
tussen augustus 1914 en november 1918 angstig op minstens één verwante, buur of vriend. Drieëntwintig
soldaten keerden nooit naar huis terug. Een eeuw later zijn de sporen van hun aanwezigheid in de ‘Grooten Oorlog’ vervaagd. Slechts een oude foto of een ereteken herinnert kleinkinderen en achterkleinkinderen aan een familielid, dienstplichtige
of vrijwilliger, die ontbering en eenzaamheid kende aan de IJzer, in krijgsgevangenschap of in een
interneringskamp. Dit boek vertelt, aan de hand van unieke documenten, over het wedervaren van twee
‘teruggekeerden’: Jan Gevers, soldaat in het 11de en 10de Linieregiment, en Karel Oostvogels, brancardier. Het laat ook zien wat er gedurende de vier oorlogsjaren in het dorp gebeurde. Bovendien bevat het een weelde aan achtergrondinformatie die
het hoe en waarom van de beschreven situaties helpt begrijpen.

 • Arch-HIVE – Archief, Kempense Klaprozen, onderzoek, Eerste Wereldoorlog, school, Geel

Het Sint-Maria-Instituut bouwt met het project Arch-HIVE verder op de ervaringen van het project Kempense Klaprozen. In 2017-2019 wordt een groepje leerlingen en leerkrachten samengesteld die als expeditieteam naar het buitenland trekken op zoek naar WOI-sporen in de archieven. In 2016 werd een pilootexpeditie georganiseerd naar Birtley, op zoek naar kempense verhalen van de Birtley Belgian Bommenmakers. Dit leverde nieuwe info op! En dus gaat de expeditie door, i.s.m. alle lokale heemkringen en archieven. De leerlingen die aan dit project willen deelnemen, moeten solliciteren. De volgende expeditie staat gepland in het najaar 2017. Meer weten? Check de website van scholengroep KOGEKA.

 • Bidprentjes Retie en Schoonbroek – ICE, begrafenisrituelen, genealogie, Retie

Paul Stappaerts en de Nieuwe Mediachool voerden onderzoek naar de geschiedenis van het bidprentje, toegepast op Retie. Hun onderzoek wordt gebundeld in een boek dat in december wordt gelanceerd.

 • Mol-In-Scène & de Molse lichtstoeten – ICE, Molse Lichtstoeten, Vlaamse Inventaris ICE, Mol

De gemeente Mol organiseert in 2017 voor de tweede keer Mol-in-Scène, een totaalspektakel over Mol, met medewerking van meer dan 300 Mollenaren. Die Mollenaren acteren, maken kostuums, doen de catering, de logistiek, enz. Kortom, een echt gemeenschapsproject. Deze editie duikt met niet het diepe verleden, maar de actualiteit. De traditie van de Molse Lichtstoeten speelt een belangrijke rol in het verhaal. Speciaal voor MIS II gaan de twee Molse lichtstoeten zelfs intensief samenwerken. Meer info of tickets bestellen? Klik door naar de website van CC ’t Getouw.

 • Het retabel van Sint-Job in Schoonbroek – Religieus roerend erfgoed, kerkfabriek, retabel, Retie

In 2017 zetten k.ERF, de gemeente Retie en de kerkfabriek van Schoonbroek het unieke retabel van Sint-Job in de kijker. Met extra aandacht tijdens de Open kerkendagen in juni en een mooie brochure en app die gelanceerd worden in het najaar.