Grote k.ERF-projecten


Nacht van het Kempens Erfgoed

Op vrijdag 20 oktober 2017 organiseert de k.ERF-regio voor de derde keer de Nacht van het Kempens Erfgoed! Samen met erfgoedcel Kempens Karakter en Erfgoed Noorderkempen zorgen we voor een uitgebreid activiteitenaanbod in meer dan 20 Kempense gemeenten. Hier vind je alle activiteiten van de Nacht van het Kempens Erfgoed 2017.

Meer lezen…

Erfgoeddag 2017 | ZORG
Erffgoeddag 2018 | Kiezen voor erfgoed

Op zondag 23 april pakten we weer groots uit met ons cultureel erfgoed. Thema dit jaar was ZORG. In Geel, Mol en Laakdal valt er heel wat te beleven. Ontdek hier het Programma Erfgoeddag 2017 kERF. Erfgoeddag is GRATIS. Wil je graag deelnemen aan Erfgoeddag 2018. Contacteer ons! Hier meer info over het thema ‘Kies voor Erfgoed’ (2018).

Lang leve ons archief!

Zowel onze zeven gemeentes als de heemkringen en documentatiecentra bewaren waardevolle archieven. In 2014 inventariseerden we deze historische archieven, stelden aan actieplan op en organiseerden we vormingen op maat. Dit project werd uitgevoerd door onze intergemeentelijke archivaris, Bram Dierckx. Ook nu nog volgen we de zorg voor en ontsluiting van onze archieven verder op.

Meer lezen…

Krantenbank Kempense Kranten

Met de krantenbank wil erfgoedcel k.ERF de lokale Kempense kranten beschikbaar maken voor een breed publiek. De historische regionale kranten in deze krantenbank vormen een unieke bron voor het onderzoek naar het leven in deze streek. Van de lokale “annoncekes” tot de grote verhalen over bijvoorbeeld de Eerste Wereldoorlog en de beleving daarvan in de Kempen, je vindt het allemaal terug in deze krantenpagina’s. Kranten bevatten een schat aan informatie, maar zijn erg fragiel. Een digitale kopie maken is daarom een goede en duurzame oplossing om de kranten te bewaren voor de toekomst. Digitaliseren is een eerste stap, maar de kranten komen pas echt tot hun recht door ze vlot doorzoekbaar te maken. Dat gebeurt via de digitale krantenbank. Je vindt hier een selectie van de meest interessante en/of meest volledige periodieken, aanwezig in de k.ERF-regio. De collectie tot 1945 is voor iedereen online toegankelijk. De collectie vanaf 1945 tot 2008 kan je – wegens de wet op de auteursrechten – enkel raadplegen in de archieven, documentatiecentra en bibliotheken van de k.ERF-regio. Nieuwsgierig? Bezoek dan snel onze krantenbank Kempense Kranten!

Zing ze!

Erfgoedcel k.ERF draagt de bedelzangtradities een warm hart toe onder de naam Zing ze! Bedelzangtradities? Dat is een bijzondere benaming voor allerlei tradities waarbij zangers, jong en/of oud, van deur tot deur gaan. Al zingend proberen zij zo veel mogelijk snoep of geld bij elkaar te krijgen. Driekoningen of Sint-Maarten zingen is gekend over heel Vlaanderen. De k.ERF regio herbergt echter enkele uitzonderlijke zanggebruiken. Elk jaar lanceren we hier in de regio ook een “zangchallenge“: welk dorp zingt het meest? Meer info vind je op de website Zing ze!

Donnet

Donnet is het provinciale erfgoedbeheersysteem, waarin alle erfgoedhouders de mogelijkheid krijgen om hun collectie te registeren en gedetailleerd te beschrijven. De drie Kempense erfgoedcellen werkten voor de ontwikkeling van dit systeem nauw samen met de Provincie Antwerpen. We stellen Donnet gratis ter beschikking van de collectiebeheerders in onze regio én ondersteunen deze organisaties bij het gebruik van dit systeem.

Meer lezen…

Kempense Klaprozen

In 2011 startte het Sint-Maria-Instituut van Geel, met steun van Erfgoedcel k.ERF, een educatief project rond de Eerste Wereldoorlog. Dit project wilde vooral focussen op de verbondenheid met de lokale en regionale geschiedenis. Gesneuvelde militairen uit WOI, afkomstig uit zeven Kempische gemeenten, vormden de kern van het onderzoek. Het doel was om hun afkomst in kaart te brengen en om het verhaal achter elke gesneuvelde te reconstrueren. Het resultaat van dit door de provincie bekroonde project vind je op de website Kempense Klaprozen.