Projecten 2011


http://www.digistorytelling.com/?d=taking-flagyl-while-on-birth-control De Retiese duivenbond Moed en Hoop bestond in 2011 125 jaar. Samen met Heemkring “Zeven Neten” stelden ze een tentoonstelling samen die een licht werpt op de duivensport in het algemeen en de Retiese duivenbond in het bijzonder.

ciprofloxacin 250 mg tablets Wanneer het vroeger voor lange tijd regende of droog was, trok men van Mol naar Balen (of omgekeerd) om bij de H. Odrada betere weersomstandigheden af te dwingen. Deze oude bedevaart inspireerde De Gagel in 2011 om een wandeling te organiseren …”in het voetspoor van Odrada”.

  • source site Het kanon van Dessel – ICE, Dessel, Retie

doxycycline prices no insurance Op 10 juli 2011 kwam Retie een belofte van meer dan 125 jaar oud na: een Dessels kanon dat in 1886 sneuvelde, vervangen door een nieuw exemplaar. De overdracht ging gepaard met een historische stoet en volksfeest.

  • go Harmonie Larum speelt cantate Raf Belmans – muziek, Geel

http://blog.globalbx.com/?g=buy-cipro-in-Indianapolis-Indiana-IN-USA In 1983 schreef de Geelse toondichter Raf Belmans een cantate speciaal voor de harmonie van Larum over het dorp Larum. Een cantate over een dorp is zeer uitzonderlijk. Op 13 november 2011 voerde de harmonie de cantate voor de eerste keer op.

follow url De redactie van Molse Tijdingen kreeg de kans om het fotoarchief van de familie de Broqueville in te kijken en te digitaliseren. Een selectie foto’s werd in 2011 tentoongesteld in de abdij van Postel.

go here De Retiese heemkring “Zeven Neten” vertelt met het boek Sterke Vrouwen het verhaal van de zusters die in Retie de scholen uit de grond stampten. Straffe madammen die generaties kinderen vormden en bij vele Kempenaren mooie herinneringen oproepen.

Mol in scène is een groots follow site historisch massaspektakel dat zich op verschillende locaties afspeelt. Doorheen de vier afwisselende delen komt de geschiedenis, het heden en de toekomst van Mol aan bod. Meer dan 150 acteurs en dansers staan in de Schouwburg Rex op het podium tijdens de slotapotheose.

Meerhout betitelt zichzelf als Molendorp. De gemeente heeft een rijk molenpatrimonium en houdt het molenambacht levendig. In het boek Slag van de Molen ontdek je de molengeschiedenis, ambachtskneepjes, legendes over de Meerhoutse molens en verhalen van molenaarsfamilies.