Denkdag | ‘Samenwerken aan een knetterende cultuur in de Kempen’


Wij willen cultuur in de Kempen laten knetteren!

Hoe? Door samen te werken! Over de gemeentegrenzen heen, met mensen die een hart hebben voor cultuur, met organisaties en diensten actief in onderwijs, kunsten, natuur en landschap, gezondheidszorg, toerisme, met verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen, met collega-Kempenaren. Kom mee nadenken op dinsdag 2 april! Schrijf je hier in!

Wie zijn wij?
Wij zijn Cultuurnetwerk Kempen, kortweg CNEK.
CNEK is een samenwerking rond cultuur en erfgoed tussen de gemeentes Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie. We ondersteunen het cultuur- en erfgoedveld in deze regio. Onze erfgoeddienst k.ERF is al enkele jaren actief. Recent sloegen ook de bibliotheken en cultuurdiensten de handen in elkaar.

Het ei waar we op broeden…
Dit jaar schrijft CNEK een beleidsplan en smeden we cultuurplannen voor de volgende jaren. We willen onze bestaande verbindingen versterken, maar bovenal ook nieuwe verbindingen aangaan. Om te experimenteren, te leren, elkaar te inspireren.

  • Is het culturele aanbod voldoende gekend en toegankelijk voor iedereen?
  • Is er nood aan een betere communicatie over culturele activiteiten in de Kempen?
  • Welke inzichten en ideeën heb jij? We horen het graag!!

Programma

13 uur: Onthaal
13.15 uur: Wat is CNEK? Wat is onze ambitie?
13.30 uur: start tafelgesprekken
17 uur: einde sessies. We praten graag nog wat na met een drankje en hapje


Praktisch