Expeditie Erfgoed


Beste erfgoedmedewerker,

k.ERF organiseert samen met Erfgoed Noorderkempen en Kempens Karakter een infomoment voor erfgoedmedewekers in onze regio: Expeditie Erfgoed.

Dit infomoment gaat door in Herentals op 24 februari.

Als erfgoedvereniging, heemkring of archief werk je dagelijks aan projecten voor en achter de schermen. Maar de middelen zijn vaak schaars: tijd, geld en vooral mensen vind je niet bij de vleet. Misschien ben je op zoek naar bruikbare tips hoe je hiermee kan omgaan? We willen jou handvatten aanreiken om creatief en probleemoplossend aan de slag te gaan.

Er komen inspirerende voorbeelden van collega’s uit de erfgoedsector aan bod en je krijgt de kans om vragen te stellen en in dialoog te gaan. Je kan op de dag zelf een keuze maken uit verschillende onderwerpen over publiekswerking, museumpresentatie of behoud en beheer.

PROGRAMMA
9.30 uur Welkom
9.45 uur Bart De Vos (open-monumentenvereniging Eduard Bressinck vzw)
Hoe een (wild) idee van geëngageerde vrijwilligers uitgroeide tot een volwaardige cultuurcampus.
10.20 uur Inspirerende dialoogtafels deel 1
11.30 uur Pauze
11.50 uur Inspirerende dialoogtafels deel 2
12.50 uur Einde, aansluitend lunch (facultatief)

Inschrijven kan tot en met 14 februari via www.erfgoednoorderkempen.be/expeditie

Nodig ook gerust collega’s uit!

Voor meer info kan je terecht bij k.ERF: 014 566 688 of info@erfgoedcelkerf.be

Verschillende sprekers geven toelichting bij diverse projecten.

ALEX LEFEVERE –  Rauwse Werkgroep voor Cultuur en Heemkunde –  Rauwse Klap – Sociale media

Rauwse Klap, een facebookpagina vol weetjes en straffe verhalen over het schoonste dorp van de Kempen: Mol-Rauw. Wonderlijke plek vol bossen, zandputten, dorpsfeesten, levendige verenigingen en fijne mensen. Ontdek  de laatste nieuwtjes op de facebookpagina. Veel oude foto’s komen uit het archief van de Rauwse Werkgroep voor Cultuur en heemkunde en uit het archief van Alex Lefevere.

ELIEN CLIJSTERS – Jeugdhuis Tydeeh – M.art – Erfgoed en jongeren

Jeugdhuis Tydeeh is in 2014 met M.art gestart, een artistiek project in en rond Mol. M.art is een bovenlokaal project waarbij Kempische jongeren tussen 15 en30 jaar de gelegenheid krijgen om hun creatieve kronkels te ontdekken en deze de vrije loop te laten. M.art voorziet in ruimte, tijd, begeleiding, materiaal, exposure en prikkels allerhande om aan de slag te kunnen gaan met de zotste ideeën en kunstzinnige experimenten. De resultaten die na verloop van tijd uit de M.artiesten stromen, zullen te huur/te koop/per veiling worden aangeboden. Alle kunstvormen zijn toegestaan.

KOEN CLAESSENS – Schepen van Erfgoed Retie – Kappellekes Retie – izi.TRAVEL-app

De gemeente Retie biedt met de izi.TRAVEL-app een geleide fietstocht aan langs meer dan 40 kapellen. Met een tocht van 20 en van 25 km heb je voldoende ruimte voor een informatieve stop aan een kapel en een gezellige pauze in een van de Retiese cafeetjes. Met je smartphone en een oortje krijg je de richtingaanwijzingen en laat de gids weten wanneer je een kapel nadert.

RICHARD VERMEULEN & BRAM DIERCKX – Erfgoed Balen en Balen Bevrijd – Fons, ’t is oorlog! – WOI en vredeseducatie

In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit, ook in Balen. Hoe beleefden de Balenaren de Eerste Wereldoorlog? Je komt het te weten in de schoolbrochure Fons ’t is oorlog! van Erfgoed Balen en Balen Bevrijd. Een doe-boekje vol opdrachten, foto’s van toen en heel wat stof dat tot nadenken aanzet. Het doe-boekje richt zich tot de 2 de en 3de graad van het basisonderwijs.

Werkgroep archeologie Grobbendonk – Mercurius – Archeologie

Drie vrijwilligers: een archeologe, iemand met de grote kennis rond de archeologische wandelingen en iemand die zorgt voor de vormgeving. Samen maken ze tentoonstellingen, geven ze lezingen en organiseren ze workshops over archeologie in Grobbendonk. Bovendien zetten ze de afgelopen jaren een nauwe samenwerking met de scholen op uit de regio. Benieuwd naar hun tips en tricks?

 Lier Vroeger – Sociale media

Lier Vroeger is een facebookpagina die foto’s en tekst haalt uit de erfgoedbank van Kempens Karakter. De website wordt zo extra gepromoot. Lierse foto’s van vroeger worden regelmatig gepost en creëren een online dynamiek. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het Archief van Lier. De bezoekerscijfers spreken voor zich: het Lierse verleden spreekt duidelijk een groot publiek aan. Foto’s die anders in een archiefdoos of database zitten, krijgen nu een nieuw leven. Hoe pakken de vrijwilligers dit aan? Alle do’s en don’ts op een rijtje.

Lierse werkgroep rond WOI – Gesneuveld, verwoest, gevlucht – Oorlogsverleden

Met dit project heeft deze werkgroep in 2014 een succesvol initiatief genomen om het oorlogsverleden van Lier in de kijker te zetten. Ze realiseerden met een klein budget een grote impact! Wie vluchtte naar het buitenland, waar wonen de gesneuvelden? Affiches op ramen van huizen maken de oorlog zichtbaar in de binnenstad van Lier. Een concept dat makkelijk kan ingezet worden voor eender welk project. Ook het jouwe misschien?

BART VOSTERS – Heemkundekring Als Ice Can – Herinrichting heemmuseum Arendonk Museumpresentatie

Wij zijn bezig met de herinrichting en opbouw van een volledig nieuw heemmuseum in Arendonk. We zijn hierbij van 0 begonnen en hebben geprobeerd om de platgetreden paden van een “klassiek” heemmuseum te verlaten, om zo te komen tot een totaal nieuw concept. Ik ben als voorzitter van de heemkring de trekker van dit project en heb vooral een sturende functie.

HARRY BENSCHOP – Heemkundekring Baarle-Nassau/Hertog – Bels Lijntje 150 jaar – Publieksactiviteiten en evenementen

In het kader van 150 jaar Bels Lijntje, nu al weer ruim 25 jaar een fietspad tussen Turnhout en Tilburg, wordt het spoorverleden weer in herinnering gebracht: met een mobiele tentoonstelling, publicaties en activiteiten maar ook met (kunstzinnige) bouwwerken en routeschildjes langs het hele tracé. Hiervoor is een programma geschreven, waar op de eerste plaats de 7 gemeenten langs het Bels Lijntje mee hebben ingestemd; zij hebben ook de financiële basis voor het project gelegd. Daarnaast is gezocht naar cofinanciering. Voor het project dat zich afspeelt op het snijvlak van erfgoed, toerisme en cultuur, is een vzw opgericht.

HERMAN JANSSEN – Heemkundekring Amalia van Solms  – & FRANS VAN GILS – Heemkundige werkgroep Zondereigen – Vredesdagen Dodendraad  – Educatie

We willen het verhaal van de Dodendraad (een stuk vergeten oorlogserfgoed van WOI) in onze grensregio door de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar actief laten beleven in het kader van vredesopvoeding. Herman Janssen verzamelt en verwerkt alle geschiedkundige informatie. Frans Van Gils organiseert en begeleidt samen met Herman de leerlingen (ruim 200) in de tweejaarlijkse Vredesdagen.