Herman Sterckx is Ambassadeur Heemkunde Vandaag 2017


Tijdens Heemkunde Actueel, de jaarlijkse studiedag van Heemkunde Vlaanderen, werd voor de vierde keer de titel Ambassadeur Heemkunde Vandaag uitgereikt. De winnaar is Herman Sterckx, een gepassioneerde leerkracht geschiedenis in het Sint-Maria-Instituut van Geel, die via het project Kempense Klaprozen zorgde voor een sterke kruisbestuiving tussen geschiedenisonderwijs en heemkunde.

‘Met de titel van Ambassadeur willen we innovatieve methodes, originele projecten, inspirerende ideeën, maar ook begeesterende figuren of verenigingen uit het heemkundig veld in de kijker plaatsen’, zegt Fons Dierickx, voorzitter van Heemkunde Vlaanderen.

Ervaringsgericht

In zijn project Kempense Klaprozen laat Sterckx leerlingen uit het Technisch Secundair Onderwijs werken met primair bronnenmateriaal, zowel uit lokale heemkundige archieven als uit het archief van het Legermuseum in Brussel. De jury looft Sterckx omdat hij zo niet enkel zijn eigen expertise versterkt, maar ook als intermediair optreedt en leerlingen uit het technisch onderwijs in contact brengt met lokale en bovenlokale historisch bronnen.

‘De jongeren werken hierdoor ervaringsgericht, leren werken als team en dragen verantwoordelijkheid in een participatief project’, zegt Dierickx. ‘Zo stonden de leerlingen niet enkel in voor opzoekingen, maar bijvoorbeeld ook voor het ontwerp van een projectlogo. Sterckx bewijst hiermee dat dergelijke actieve didactiek ook leerlingen uit het technische onderwijs kan warm maken voor lokaal erfgoed. De gevonden informatie werd bovendien ontsloten voor het brede publiek door een aantrekkelijke en goed gestructureerde website en de sociale media.’

Lokaal erfgoed in de 21ste eeuw

‘Daarnaast prijst de jury ook de duurzaamheid van het project. Zo werkten de jongeren ook actief mee aan diverse expo’s in de regio Mol-Geel. Dat dit project een vervolg krijgt via ARCH-hive is eveneens een pluspunt. Sterckx belichaamt in één persoon diverse innovatieve inzichten met betrekking tot lokaal erfgoed: participatieve erfgoededucatie, intersectorale samenwerking, digitalisering en de nieuwste vormen van ontsluiting. Hierdoor groeide het project uit tot een aantrekkelijke voorbeeldmix van heemkunde, onderwijs en digitale ontsluiting en loodst het lokaal erfgoed binnen in de 21ste eeuw.’

Ter gelegenheid van de uitreiking werd ook een promotiefilmpje gemaakt over Herman Sterckx en Kempense Klaprozen.