Subsidie voor samenwerkingsprojecten – deadline 1 maart


k.ERF steunt projecten waarbij verenigingen samenwerken om een collectie, traditie, ambacht, digitaal erfgoed, enz. op een goede manier te bewaren, beschrijven, borgen of aan een publiek te tonen.

Hoe dien je een project in?

  • Contacteer de erfgoedcel via janna@erfgoedcelkerf.be
  • De erfgoedcel overloopt met jou een ‘projectfiche’
  • Vul de projectfiche verder aan
  • Dien de projectfiche ten laatste 1 maart in (per mail of per post)
  • Indien je project wordt goedgekeurd, sluit k.ERF een overeenkomst af met de aanvrager en andere partners in het project.

Meer info en de nodige documenten vind je hier.

Vaartketsers trekken samen aan 1 zeel. Bron: heemkring Dessel.